Mida toob aasta 2019 Türi vallale

Head uue aasta jätku kõigile! Loodan, et isiklikus elus toob see teile tervist, rahulolu ja rõõmu ning püüan vallavolikogu liikme pilgu läbi veel mõned selle aasta teemad lisada.

Üheks peamiseks teemaks on haridus, mis peaks juba jaanuaris saama suure avapaugu põhikooli ja spordihoone ehitushanke väljakuulutamisega. Ühtpidi kauaoodatud sõnum, teisalt lapsevanemad, kes kavandatud koolihoone kitsikuse pärast muretsevad, ei ole kindlasti valel teel.

Kuna suurema aja võtnud õppehoone planeerimistegevus jõuab ehitusjärku ja valla arengukavasse sai lisatud mitmed olulised hariduseesmärgid, on aeg jõulisemalt keskenduda hariduse sisulisele poolele. Haridusuuendused sõltuvad kõigist – õpetajatest, kooli juhtkonna võimekusest, valla poolt loodud raamistikust.

Mõned päevad enne aasta lõppu toimunud volikogul arutasime revisjonikomisjoni poolt tehtud ja vallavalitsuse nõusoleku saanud küsimust, et 2020. aasta eelarvet koostades peaks lähtuma õpetajate palgasüsteemi muudatustest, mis vähendaks õpetaja koormust kontakttundide andmisel ja võtaks arvesse tehtavat tööd haridusuuenduste ettevalmistamisel. Sellisele süsteemile saab üle minna järk- järgult, õpetaja haaval, kool peab suutma ära näidata ka uuendused, millega ja miks tegeletakse. Türi laste ja õpetajate jaoks oleks see aga väga suur ja oluline samm edasi.

Volikokku jõuab ka Türi elanike poolt algatatud eelnõu, et valla eelarvestrateegiast välja võtta Väätsa eakate kodu müügist planeeritud tulu. Olen selle osas positiivselt meelestatud ja usun, et eakate inimeste väärikus on sedavõrd oluline küsimus, et vald sellest äri tegemisest loobub.

Vallavalitsus kinnitas volikogule, et koostöös Põhja-Sakala vallaga püütakse sellel aastal omandada vajalikud maatükid, et järgmisel aastal projekteerida ja ehitada Kahala – Võhma vaheline kergliiklustee. Samuti peaks 2014. aastal esitatud taotlus realiseeruma Väätsa Pika tänava kergliiklusteena ning plaanis on Türi linnas Koidula tänava rekonstrueerimine.

Üks suurematest ehitustöödest puudutab Väätsa rahvamaja, ühinemislepingus on ette nähtud nii selle rekonstrueerimine kui ka raamatukogu ja noortekeskuse toomine hoonesse, et kujundada kogukonnakeskus.

Tihtilugu jäävad planeeringud ja suured arengudokumendid inimestele kaugeks, kuid need oma olemuselt ei ole midagi muud, kui meie omavahelised kokkulepped, mis on kirja pandud. Käesoleval aastal saame rääkida kahest olulisest, mis meid kõiki puudutavad.

Esiteks on avalikustamisele juba läinud Järvamaa Arenduskeskuse ja Omavalitsusliidu eestvedamisel valminud „Järvamaa Arengustrateegia 2035+“. See sisaldab eesmärke hariduses, ettevõtluses, kultuuris, spordis jne, mida me maakonnas ühiselt saavutada püüame.

Seal on kirja pandud nägemus, kuidas Järvamaa oleks eksperimenteeriv, katsetaks, looks uusi koostöö formaate ja näitaks selles osas teed tervele Eestile. Väga suur ambitsioon ja sõltub suuresti meie omavalitsusjuhtide võimekusest seda kanda. Lugege, sest võrreldes teiste arengudokumentidega on see kena, värviline ja kujundatud nii, et kõigile lihtsam aru saada.

2019. aasta kulub Türi valla üldplaneeringu koostamisele. Tundub kauge dokument aga lõpuks joonistuvad kokku lepitud põhimõtetest kaardid, kus on ära märgitud piirkonnad kuhu elamuid, tööstust rajada, kust lähevad ja millised kommunikatsioonid, kuhu teeme lennuvälja jne. See on hiljem aluseks detailplaneeringutele ja määrab suuresti mida keegi vallas ja kuhu ehitada saab. Soovitan huvituda ja kaasa mõelda.

Loodan, et käesoleval aastal jõuame volikoguga eraldi arutada nii hariduse kui ettevõtluse arengu ja töökohtade küsimusi. Need on omavahel tugevalt seotud ning määravad pikaajaliselt Türi inimeste elukvaliteedis väga palju.

Jõudsin mainida vaid mõned, tuhandetest tegevustest. Kui teil on volikogule lisada mõtteid, siis need on teretulnud, eriti just praegu, kus valla uue eelarve arutamine pihta hakkab!

Ahh jaa. Loodan, et vallavalitsusel jätkub sellel aastal võimekust ka Kabala mõisapargis korvpallirõngas lõpuks korda teha, kaua sellest rääkima peab. Pisike asi, kuid kui tingimused vaba aja veetmiseks korras pole, siis neid ka ei kasutata. Edu meile kõigile!

Ilmus Türi Rahvalehes jaanuar 2019