Ootame töökohtade päästmiseks valitsuselt lisaeelarve ettepanekut

Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimehe Lauri Läänemetsa sõnul peaks valitsus Töötukassa nõukogu kuulda võtma ning töötasu meetme pikendamiseks laenuvõtmise protsessi algatama.
Raha selleks saab laenata Euroopa Liidu tööhõive toetamise erakorralisest rahastust (TERA), mis aga eeldab lisaeelarve esitamist Riigikogule.

„Täna on kõik – töötajad, tööandjad ja sotsiaalministeerium seda meelt, et ilma töötasu hüvitise meetme pikendamiseta satub suur hulk töökohti löögi alla. Ära tuleb hoida turismisektori pankrotilaine ja vältida kriisi jõudmist järgmiste majandusharudeni eelkõige tööstuses ja ehituses,“ sõnas Läänemets.

Töötukassa reservidest on aasta lõpuks alles hinnanguliselt 400 miljonit eurot, millest jätkub kuni kaheks aastaks täna kehtivate tööturu teenuste osutamiseks. 100 000 töötu korral oleks Töötukassa aastane kulu vähemalt 260 miljonit eurot, probleemid tööturul aga jätkuvad veel mitu aastat pärast majanduslangust.

„Kui me tahame, et Töötukassa reservid ei ammenduks enne kui tööhõive on taastunud, ei tohi tegelikult reservidest kasutada ka seda 45 miljonit eurot, millest Tanel Kiik on rääkinud. Nii Sotsiaalministeerium kui ka Riigikogu plaanivad töötushüvitiste suurendamist, mis toob kaasa lisakulud kulud ja raha lihtsalt ei jätkuks,“ lisas Läänemets.

Töötukassa nõukogu hinnanguline lisaraha vajadus on 100 – 150 miljonit eurot. Koondamiste ärahoidmiseks vajavad tööandjad kindlust enne juuni algust, mis eeldab teise lisaeelarve esitamist Riigikogule juba mai kuus.

„Valitsus võttis ettevõtete toetusmeetmete jaoks laenu, sama tuleb teha praegu inimeste aitamiseks. Euroopa Liidu erakorraline rahastu vahendid on mõeldud ka FIE-de abistamiseks, kes seni on Eestis jätkuvalt toetuseta,“ sõnas Lauri Läänemets.

Lauri Läänemets Riigikogu puldis