Läbiotsimine Kredexis kinnitab, et valitsus on eelistanud väikeettevõtetele parteisponsoreid

Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimehe Lauri Läänemetsa hinnangul juhivad uudised Kaitsepolitsei läbiotsimisest finantsasutuses KredExis tähelepanu valitsuserakondade omakasupüüdlikkusele kriisitoetuste jagamisel.

„KredEx allub oma tegevuses väliskaubandus- ja infotehnoloogia ministrile ja EKRE on seda positsiooni hoidnud alates käesoleva valitsuse loomisest. Kuigi ma juba kevadel rõhutasin, et  valitsuserakonna suusponsori arendatav Porto Franco projekti rahastamine kriisilaenude abipaketi raames on kahtlusi äratav, leidis valitsus, et väljastatav laen vastab kõigile tingimustele. Täna on alust kahtlustada, et soosis sponsorit ja rahvale on valetatud.

Vaatame laiemalt pilti – kurb oli aasta lõpus lugeda, et Vabariigi Valitsuse otsuse alusel peatas KredEx kriisimeetmete menetlemise. Samuti otsustas väliskaubandus- ja infotehnoloogia minister samaaegselt vähendada turismiettevõtjatele mõeldud EAS-i toetusvooru mahte. Kõik see kokku kinnitab, et EKRE ei ole seisnud lihtsate inimeste ja ettevõtjate eest vaid otsustanud seista nende eest, kes erakondi rahastavad.
Tänaseks on EKRE võimul olnud üle kahe aasta. Kuigi uurimine on alles algusjärgus on selge, et poliitiline vastutus Porto Francole väljastatud laenu eest langeb valitsusele.
Ootame peaminister Jüri Rataselt kiiret reageerimist olukorrale ja vajalike otsuste tegemist,“ ütles Lauri Läänemets