PÕHILUBADUS NOORTELE?

Lõppeval nädalal osalesin nende valimiste raames esimest korda valimisdebatil, mille peateema oli noored. Minu kõrval istuv kandidaat küsis minult küsimuse, millele kohe paugust head vastust mul anda ei olnud. Jäi hingele, parandan siin ennast.

Olin just lõpetanud jutu aktiivsemate ja andekamate noorte toetamise mõttest, mitte stipendiumist, vaid mitmetest eri tegevustest koosnevast toest, mis aitaks avada noorte andeid ja ennast katsetada, kui sain küsimuse, et kuidas me siis neid, kes pole aktiivsed, toetame.

Ei ole mõtet loota, et kunagi koidab päev kui pooled noored on aktivistid ja kaasalööjad. Nii nagu on igas kortermajas, eagrupis või ühiskonnas 10- 20%, mõne teooria järgi 5% inimestest aktivistid, kehtib sama reegel ka noorte puhul. Mis siis kõiki noori kõige rohkem puudutab ja nende elu mõjutab?

Foto: Aron Urb / EV100

Loomulikult haridus. Väätsal oleme jõuliselt muutustega algust teinud, kuid Türi ja Käru valla koolides saab vallavalitsus veel paljut suunata. Lihtsamalt öeldes peab täna koolis saama juba täiesti teistsuguse hariduse kui seda 10- 20 aastat tagasi. Kuna kogu töö tegemise loogika on tänu tehnoloogiale ja rahvastikuprotsessidele muutnud ja veel rohkem muutumas. Samuti arengud maailmas - IT ja energiavaldkond ning rahvusvaheline seotus. See tähendab, et noored peavad oskama senisest paremini suhelda, analüüsida, grupis töötada, mõistma teisi kultuure ja tunnetama eri rahvuste omapärasid.

Meie programmi ettevõtluse osa saab tihedalt seotud olema haridusega, augusti jooksul kindlasti avaldame mõtted, mis puudutavad konkreetseid noorte oskuseid, mida alates lasteaedadest Türi noored õppida peavad saama ning mis tulevikus nö pehmematel kui ka tugevamatel erialadel ja töökohtadel neile kasuks tuleb, luues ühtlasi võimaluse tuleviku Järvamaal tööd leida.

Need ei ole kerged muudatused, need eeldavad, et vallavalitsuse enda tasemel on inimesed, kes haridussüsteemi mõistavad. See kompetents on meil rohkem kui olemas ja Väätsa Põhikooli näide on siin üks parimaid.

Huvitegevus on samuti valdkond, kus sotsiaaldemokraatidel kopetentsi jätkub. Sotside välja võideldud ja töötatud huvihariduse rahastamine tähendab, et ühinev Türi vald saab juba järgmisel aastal ligi 150 000 eurot huvihariduse veel paremaks muutmiseks. Meie nägemuses läheb vähemalt neljandik sellest rahast maapiirkondadele, see on põhimõtteline küsimus. Samuti kavatseme üle vaadata kas mõni huvitegevus on liiga kallis, et selle hinda odavamaks muuta ja kindlasti on üheks teemaks ligipääs, st transport.

Nende kahe teemaga ma praegu piirdun, sest inimese võimest elus hakkama saada, olulisemat pole. Programmi koostamise käigus aga lisame konkreetsemaid ja käega katsutavamaid mõtteid.