Lubasin endale veidi unistamist – “maale elama” Väätsa moodi. Unistus, mis on täiesti teostatav ja seksikas ka neile, kes elavad Tallinnas või täna Väätsalt mujale õppima lähevad. Püüan nüüd seda oma peas kõrvutada rahalistes raskuses ja poliitiliselt keerulises olukorras Paide linna liitumisettepanekuga. Keeruline!

Mõistmise eelduseks on kirjeldus käima lükatud plaanidest ja tegevustest. Kõik ei pruugi teostuda, kuid ambitsiooni ja teostusmisreaalsust on neis kõigis küllaga.

Peagi valmib pikka aega tehtud Väätsa Põhikooli arengukava, mille üheks osaks on vallavalitsuse poolt tellitud kvaliteediuuring. See puudutas kooliga seotud sihtrühmi ja annab väga hea pildi valdkondadest, kus on arenguruumi. Arvan, et väga vähesed koolid omavad sellist sisulist analüüsi arengu planeerimisel.

Väätsa eakate kodu katus

Järva maavanem saatis siseministeeriumile loetelu projektidest, mis võiks omavahel EASi taotlusvoorus konkureerida Järvamaa konkurentsivõime tugevdamise nimel. Üks neist oli Väätsa energiaturism, mis hõlmaks Lõõla suurfarmi, Väätsa Prügilat, jalgrattamuuseumi ja Väätsa Põhikooli. Kõik loetletud kohad tegelevad täna või kooli puhul hakkavad tegelema, taastuvenergia ja energiasäästuga omas valdkonnas. Keskseks kohaks oleks põhikool energiaõppe klassidega nii õues kui sees .  Selline võimalus tasub tervet õppeteemat niipalju edasi arendada, et suvel toimuksid noortele energialaagrid ning maakondlikud projektid nagu näiteks taastuvenergia robootika võistlused. Terviklikuks turismiõppeks muudaks selle Eestis vähe kasutatud liitreaalsus- võimalus läbi ekraani vaadata enda ümber olevat keskkonda 100 korda informatiivsemalt ja huvitavamalt.

Olgugi, et põhikool, on siinsed õpilased ja õpetajad piisavalt tasemel, kui kaasata vilistlasi, on toimiv kooli digilabor lähiaastatel täiesti mõeldav. Tahvelarvutid, smart tahvlid, 3D printer ja tulevikuplaanid on väga hea võimalus millekski suuremaks. Arvestades, et Järvamaal ei ole ühtset infotehnoloogia kompetensi koondavat kohta, on digilabori mõtte laiendamine ja kõigi IKTst huvitatud järvakate kaasamine ju hea mõte. See arendaks kooli, ettevõtjaid ja elanikke ning annaks Väätsale selge eelise teiste ees.

Aastal 2019 peavad kõik ehitatavad või renoveeritavad avalikud hooned olema liginullenergia hooned, aastal 2021 kõik eramud. Tänu Eesti-Šveitsi koostööprogrammile valmib Väätsal üks esimesi näidishooneid Eestis- Väätsa Eakatekodu. Hetkel tiksub maja vaikselt ja päike kütab vett ning toodab elektrit. Nii alevikus kui Reopalu külas on majapidamisi mis juba mõnda aega tarbivad päikeseenergiat, seega on lähiaastatel selles valdkonnas meil palju teadmisi. Loodetavasti saab aasta pärast renoveeritud veel üks suur hoone ja kui jätkata Maaülikooli õppejõududega koostööd, siis on praktiliste teadmiste jagamisel Väätsal suur võimalus kompetentsikeskuseks kujuneda.

IKT ja energiasääst on tulevikuteemad. Et olla ahvatlev elupaik on vaja veel töökohti ja elamisvõimalusi. Väätsa Agro on teinud valla arengu jaoks kaks üliolulist sammu- müüki lähevad kõik Agro käes olevad korterid ja hetkel valmib detailplaneering aleviku järve äärsesse kaunisse kohta. ELASA toob kiire interneti sellel aastal Väätsale- kõigisse avalikesse hoonetesse ning Elioniga koostöös proovime jõuda nii kaugele, et see sama kiire internet 3- 4 aastaga kõigis suuremates külades olemas oleks. Töökohtadest sobiks sellisesse keskkonda kaugtöö ja IKT ning kõiksugu keeruline tehnoloogia, mis energiasäästu ja energiatootmisega seotud on. Ülikoolidega võistlema me ei pea, kuid väike ülikooli panus Kesk-Eestis võiks täiesti mõeldav olla.

Inimeste harjutamise mõttes sobiks pisike tuulegeneraator ja päikesepaneel bussipeatustesse, meil põlluäärset lagedat ala on piisavalt ning bussi tulekut ekraanilt jälgida oleks tore. Täna soojendavad kortermajad vett elektriboileris, miks mitte teha Väätsa Soojusest lisaks hakkepuidule ka päikeseenergia müügiga tegelev ettevõtte? Need on minule teada olevad arenguvõimalused, kui lisada siia kõigi meie, teadmised ning plaanid, saaksime veel parema pildi.

Kaunis loodus, heal tasemel kool ja lasteaed, innovatsioon, IKT ja energiateemad, tugi oma ettevõtte jooksutamisel või vajadusel kaugtöö kontor, peaks olema midagi sellist, mis noorele perele niipalju meeldib, et sellises edukas kohas nagu Väätsa, elada tahaks.

Olen valmis vastu võtma teid Väätsa valda, kirjutage mulle!

Aa.. muidugi, alati võib midagi muud ka teha, see variant on praegu lihtsalt üks tõenäolisemaid.