6 küsimust Järvamaa riigigümnaasiumi kohta

Vägisi tekivad pähe küsimused, et mis eesmärkidel püütakse Järvamaa riigigümnaasiumi rajada? Kas leidub kedagi, kes tahaks neile küsimustele vastata ja tekkinud mõtted ümber lükata?

Miks Posti tänavale rajada gümnaasium? Väidetavalt pidavat see vanalinna rohkem elu tooma. Tore. Aga õpilased? Mis lisandväärtus on sellel asukohal haridusele? Ühisgümnaasiumi juures oleks lisandväärtus võimla ja staadion. Kutsehariduskeskuse juures õpilaskodu ja ühes teiste haridusasutustega tekkida võiv hariduslinnak. Posti tänav on kõigist Paides olevatest gümnaasiumiharidusele kasuks tulevatest võimalustest kaugeim paik, ilus maja, nostalgia, ei midagi muud.

Miks peaks Paide linn ostma 150 000 euro eest maja, mille kohe riigile annab? Mis imelikul põhjusel kulutada nii ebamõistlikult maksumaksja raha? Eriti irooniline on see, et linnal ei ole seda raha. Linn võtab laenu ja hiljem maksavad Paide elanikud riigile kuuluva hoone eest igal aastal tuhandeid eurosid. Samas on nii riigil kui linnal endal suurepäraste asukohtadega maa-alad TASUTA käes olemas.

Kas vastab tõele, et kutseka kõrvale ehitatud gümnaasiumis õpilased õppida ei taha? Olen kuulnud (täiskasvanutelt), et see on peamine argument, miks kutsehariduskeskuse kõrvale gümnaasiumi rajada ei või. Kas keegi õpilaste käest on küsinud? Ma olen kuulnud abiturientidelt, noortekogult, noortevolikogult, õpilasesindustelt teistsugust juttu. Kelle tõde ma uskuma peaks?

Kas Posti tänav tuli mängu kutseka variandi hirmus? Väidetavalt võeti Posti tänav mängu just sellel põhjusel. Kelle hirmud need on? Mis on nende hirmude taga, et võtta linnale 150 000 eurot laenukohustus (vara ei teki, see antakse riigile), et viia gümnaasiumiharidus kaugele kõigest, mis õppimisele kaasa aitaks?

Miks maakonna gümnaasiumi loomise koostööleping sõlmiti ainult ühe omavalitsusega? Arusaadav, et Paide gümnaasiumite baasil, Paide linna territoorium, kuid loomise osa on ühtlasi ka teiste gümnaasiumite sulgemine. Vaja on maakonna panust, kõigi omavalitsuste toetust, põhikoolide seotust. Teised omavalitsused on nagu klähvivad koerad, kellede õpilaste vajadused ja soovid ei näi olulised olevat (seni pole neid püütud arvestada).

Miks Paide elanikud seda kõike taluvad? Kas see on mõistlik? Kas te ei tahaks teha ettepanekut, et 150 000 eurot läheks näiteks teede remonti, koolide digipöördesse, Wabalinna majale (kasvõi pool sellest rahast elavdaks vanalinna sama palju), õpetajatele ja noortele üürikorterite rajamiseks, innovaatiliste ideede toetuseks? Miks pealt vaadata, see on ju teie elu? Või on kiruda, käega lüüa, lahkuda, lihtsalt kombeks?