Aruanne: mida on vallajuhid kahe aastaga korda saatnud

Valimistel antud usaldus on ühtlasi ka kohustus ja vastutus. Pool ametiajast on läbi, teine pool veel ees, seetõttu anname ülevaate mida oleme saadud mandaadi toel teinud.

Türi ja Paide juhtidele on antud aruanne aga hea ülevaade haldusreformi kontekstis- näete kuhu võimalik uus ühendomavalitsus raha enam panema ei pea. Inimestele aga mõnus ülevaade tegemaks otsuse kas Väätsa pruudina piisavalt nägus tundub ning mida võiks oma poliitikutelt oodata.


Väätsa valla rahvas on usaldanud vallajuhtimise sotsiaaldemokraatidele, mispärast oleme otsuste langetamisel ja elluviimisel lähtunud kahest dokumendist- Väätsa valla arengukava ja sotside valimisprogramm. Arengukava eesmärgid on seatud aastani 2023, valimisprogramm aga neljale aastale. Valimistel lubatust on Väätsa sotsid täitnud tänaseks 62%.

Väätsal on ühiseid jooni linnalise piirkonna või eeslinnaga, asudes Paide ja Türi vahel. Lisaks sellele, mis linnalised piirkonnad tavaliselt teevad- võtavad ära linnast parimad elanikud, anname oma tegevusega oluliselt palju kõigile tagasi.

Alustades Maslow püramiidi alumisest otsast, siis saame öelda, et  Väätsa aleviku vee- ja kanalisatsioonitrassid on rekonstrueeritud, kui välja arvata Reopalu küla, siis 2016. aasta lõpuks peavad torutööd kõikjal vallas tehtud saama. Aleviku vahel on tähaseks juba halliks kulunud uus aslfaltkate, mis pea kõiki aleviku teid katab. Ühtekokku oleme viimasel kahel aastal viinud teid kõvakatte alla 34 km, sellest 14 km on uus asfalt.

Väätsat on uhke võrrelda mõne suuremaga, näiteks Tallinna linnaga. Meie lasteaiale suudab konkurentsi pakkuda vaid mõni üksik pealinnast. Aasta tagasi teostasime viimased rekonstrueerimistööd- töökorda sai bassein koos kõigi sanitaarruumidega. Lasteaia head olukorda ja tugevat pedagoogilist taset tõestab elu ise- 80 last tähendab kõigi rühmade maksimaalset täitumist, kellest mitmed tulevad naabervaldadest.

Sama hea olukord kui lasteaia lastel, on elu eakate kodus. Kaunis mõisapargis ilutseb alates sellest suvest väike ja hubane eakate kodu, mille eelis suurte kohmakate asutuste ees on personaalne lähenemine, seda nii hooldamisel kui vaimu ärksana hoidmisel. Inimese jaoks tähendab see võimalust väärikad vanaduspäevad koduvallas veeta, sõbrad ja perekond jäävad lähedusse.

Väätsa eakate kodu on seda huvitavam, et temasse on üheselt põimitud nii minevik kui tulevik. Energiatõhus näidishoone salvestab iga tunni tagant olulist infot tulevikumajade ehitamiseks. Samas on selle hoone ehitamine pannud vaikselt veerema suuremad muutuste rattad.

Tuleviku tänapäeva toov kooliharidus nii lastele kui täiskasvanutele

Iga omavalitsuse „ühiskondlik kokkulepe“ on vormistatud arengukavaks, millega käesoleval aastal seadsime eesmärgiks luua digi- ja energiatark omavalitsus. Tegelikkuses tähendab see kaasarääkimist riiklikus energiapoliitikas, valmistumist energiaühistute loomiseks, oma elektri ja tarbevee tootmist, katsetusi ning targemat energia tarbimist. Äsja allkirjastatud maailma kliimakokkuleppe on mõnes mõttes väikesele Väätsale garantii, et seatud siht ennast juba lähitulevikus ära tasub.

Valla juhtimisel on meile oluline, et inimesed saaksid arengute suunamisel osaleda. Vallamaja ukselt häid mõtteid tagasi ei saadeta, me püüame aga teha rohkem- aastas vähemalt üks kohtumine rahvaga igas külas, et saada tunnetus ja tagasiside tehtule ning kirja need väiksed ja suured mured, millele lahendust oodatakse.

Kui mõnes kandis kiputakse raamatukogu sulgema, siis Väätsa raamatukogu laieneb korra kuus valla teise otsa, et vähendada jalavaeva ning luua õdus kokkusaamiskohake. Samamoodi oleme toimetanud noorsotöös, et valla kaugemas nurgas lastel rohkem tegevust oleks, asus eelmisel aastal ametisse MONO noorsotöötaja.

Kuigi vallavalitsus ei saa kirjutada noorte edu enda arvele, soovime neid esile tõsta. Järvamaa aasta noor, digipöörde võistluste auhinnalised kohad, projektid ja algatused on suured saavutused. Kindlasti on selles kõiges oluline roll noortega tegelevatel inimestel ja nende algatuste toetamisel.

Tihti tundub arengukava esilagu mõttetu bürokraataia, kuid kui seda võtta kui omavahelist kokkulepet, mis on kirja pandud ja täitmisel, siis on selle väärtus teine. Aasta aega tehtud kooli arengukava seab väga ambitsioonika sihi- muutuda valla hariduselu eestvedajaks, seda õpilastele ja täiskasvanutele, koondada Järvamaa, Väätsa ja kõrgkoolide tarkus. Täna muudetakse ainekavasid, et saavutada suuri ambitsioone, peetakse plaane koos ülikoolidega.

Poole aasta pärast lõppevad koolihoone renoveerimistööd, pärast seda on Väätsal maakonna moodsaim koolimaja, mis mõne aja pärast juba ise õpilastega suhtlema hakkab. Esialgu näitab kuidas energia tekib ja liigub, hiljem teeb võib-olla juba seda, mida õpilane temalt küsib. Ettevõtjate ja teiste partnerite kaasamise pilootprojektina oleme kokku leppinud käesolevasse aastasse koolimööbli uuendamise, kui kõik õnnestub, saavad õpilased oma loodud mööbliga koolimajas õppida.

Väätsa koolil on ambitsioon olla tugev, kodulähedane kogukonna kool, kuhu panustab nii lapsevanem kui ettevõtja. Selle nimel, et põhikoolist saaks kogukonna arengumootor, on kõik tõsist tööd teinud. Rohkem kui aasta oleme kulutanud ministeeriumi ja ülikoolide uksi, kaardistanud ettevõtjate vajadusi, koostanud tulevikumudeleid.

Noori ja investeeringuraha jätkub

Mainime ära ka väljakutsed, mis pole õnnestunud või vajavad uut lahendust. Peamine ja kõige olulisem, on elanikkonna vähenemine. Seda pole meil õnnestunud peatada, kuid hoolimata mõnekümne inimesega aasta miinusest ei ole nooruslikud proportsioonid elanike vanuserühmades peaaegu üldse muutunud. See tähendab, et meil on Eesti ja Järvamaa keskmisest rohkem noori inimesi.

Demograafilised protsessid vähendavad tööealiste inimeste arvu, see tähendab, et igal pool jääb töökäsi vähemaks. Seetõttu meie suured muudatused hariduses, et vald suudaks noorte kõrval toetada täiskasvanute õppimist- mida rohkem oskuseid ja teadmisi, seda kõrgem palk.

Plaanitud Kiigepargi rajamine eakate kodu kõrvale ei saanud rahastust, see küsimus vajab uut plaani. Oleme pingutanud, et leida võimalus Väätsal avaliku söögikoha taasavamiseks ning leida ettevõtja, kes olemasoleva majutusasutuse võimekust tõstaks, kuid seni pole see õnnestunud. Samuti on jätkuvalt kasutusest vabad mitmed tööstuspinnad.

Väätsa valla 1,5 miljoni euro suuruse eelarve juures on viimase kahe aasta jooksul projektivahenditest tehtud Väätsa valda investeeringuid 1 258 089 euro eest. 2016 aastal lisandub sellele vähemalt 550 000 eurot. Oleme kasutanud viimast kahte niiöelda eurotoetuste vaheaastat, projekteerimiseks ja uute rahade taotlemise ettevalmistamiseks. Koos Maanteeametiga on meil olemas Pika tänava kergliiklustee projekt. Viimast lihvi antakse aga rahvamaja renoveerimisprojektile, et sellest tulevikus kogukonna keskus väljaarendada koos raamatukogu ja noortekeskusega.

Väätsa rahvas pole seni deklareerinud soovi mõne valla või linnaga liituda. Oleme sellest lähtunud, samas teinud haldusreformi tuultes oma plaanid sellised, et võimalikud asutuste sulgemise või tänaste tegevuste katkestamise tõenäosused miinimumini viia.

Lõpetuseks kõige olulisem- Väätsa võidud ei ole ainult sotside võidud ja on tehtud paljudega koos, meeskonna tööna. Meie poolt kummardus kõigile ja loodame, et oleme meile antud usaldust õigustanud.

Heigo Laaneoks, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Väätsa osakonna esimees

Lauri Läänemets, Väätsa vallavanem

/Ilmus Järva Teatajas 21.01.2016/