Avalik kiri sotsiaalkaitseminister Kaia Ivale

Austatud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva
Teie parteikaaslaste poolt juhitud Türi vallavalitsus soovib müüa Väätsa eakate kodu. Lootsin, et kohaliku elanikuna ja vastutava valdkonna ministrina astute meie inimeste eest välja, kuid olete asunud hoopis võõrandamise protsessi õigustama ning selle käigus pannud minu suhu sõnu, mida ma öelnud ei ole. Seetõttu pöördun avalikult Teie poole ning ootan ka avalikku vabandust valeväidete osas.

Selgitan Teile tausta, et saaksite oma seisukohta korrigeerida.

Türi vallavolikogu kinnitas 30. augustil 2018 valla eelarvestrateegia, millega on ette nähtud aastal 2020 põhivara müügist saada 1,1 miljonit eurot tulu. Eelarvestrateegia esimesel arutamisel 31. mai 2018 volikogu istungil pärisin aru, milliseid objekte kavatsetakse müüa. Kuna see rida oli lahti kirjutamata, ei teadnud ükski volikogu liige, mis neile lauale otsustamiseks pandud oli.

Väljavõte vallavolikogu istungi protokollist: „L. Läänemets küsis, et vallal on väga meeldivalt vara, mida 2020. a plaanitakse müüa 1,1 milj. euro eest – mis see on? A. Roosioja selgitas, et need on Viljandi tn 13b, praegune tervisekeskus ja mõlemad hooldekodud.“

Volikogu istungil 30. augustil 2018 tegime sotsiaaldemokraatidega ettepaneku loobuda eakate kodu müügist. Väljavõte istungi protokollist: „Ettepanekud eelarvestrateegiasse – Aastal 2020 planeeritud investeerimistegevuses põhivara müük, jätta välja Väätsa Eakate Kodu müügist saadavad tulud.  Vallavanem P.-L. Siemann selgitas vallavalitsuse mittenõustumist parandusettepanekuga hoolekandeteenusele on seatud ranged reeglid. Usun, et KOV peab korraldama need teenused, mitte osutama seda teenust, KOVi eesmärk ei ole ka teenida tulu. Mõte on olnud teha seda, mida hästi teeme ja tõmmata kokku neid suundi, mida saame tellida.“

Usun, et neist väljavõtetest peaks olema selgelt loetav plaan Väätsa eakate kodu müüa. Nii Teie parteikaaslane Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann kui ka Teie oma 7. veebruaril 2019 Türi Rahvalehes ilmunud arvamusloos „Turg peab jääma!“ eitate avalikult müügiplaani. Eesti Vabariigi Valitsuse liikmena teate kindlasti, et ei riigi eelarvestrateegia ega omavalitsuse eelarvestrateegia ei ole dokumendid, kuhu kirjutatakse sisse uitmõtteid. Eelarvestrateegiate järgi koostatakse eelarved ja korraldatakse finantspoliitikat. Need on kõige olulisemad finantsplaneerimise instrumendid.

Väätsa eakate kodu on 85% ulatuses ehitatud Šveitsi riigilt pärit projektirahade eest, seega on valla kulu hooldekodu rajamisele olnud väga väike. Samuti ei vaja uus hoone järgneva 30 aasta jooksul märkimisväärseid investeeringuid.

Kuigi toote ka ise heaks näiteks Käru hooldekodu rendile andmise Rain Rosimannuse osalusega ettevõttele AS Südamekodud, ei ole see näide Väätsa eakate kodu puhul pädev. Käru hoone vajas suuri investeeringuid ja laiendamist. Väätsa puhul investeerida pole vaja ning laiendamine pole võimalik, kuna hoone on ümbritsetud looduskaitse ala ja ajaloolise mõisapargiga.

Teenuse kvaliteedi osas viitate küll seadustes kehtestatud normidele, kuid minu väidet, et hoolimata reeglitest ei saa omavalitsus eraettevõtte poolt pakutavat teenust kontrollida, Te ümber ei lükka. Selle ilmestamiseks sobib Sotsiaalministeeriumi kantsleri Marika Priske 2016. aastal toimunud külaskäik Väätsa eakate kodusse. Kantsler küsis ühe härra käest kuidas meeldib ja sai vastuseks eestlasele omase tagasihoidliku „enam-vähem“ ning täpsustuse, et siin antakse toidu sees ka liha. See ilmestab hästi, et hoolimata reeglitest saab toit olla nõuetekohane aga halb või hea, mähkmeid võidakse vahetada tihti või harva jne. Usun, et olete lugenud mitmeid kordi ajakirjanduses ilmunud näiteid, kus hooldusteenust pakutakse lausa kuritegelikult halval moel ja seda hoolimata seadustest.

Kirjutate Türi Rahvalehes: „Kahjuks on valimiste tuhinas kohalikud sotsiaaldemokraadid hakanud inimesi hirmutama, et eraettevõtted pakuvad halba teenust ja küsivad selle eest hüppeliselt kõrgemat hinda.“ Kuna need sõnad on pahatahtlikult meie vastu väänatud, siis palun Teil näidata, kes, kuna ja kus seda öelnud on.

Teades, et proovite viidata mõnele mu väljaütlemisele ja neid vales valguses näidata, toon meie argumendi siinkohal ise ära.

Ettevõtluse mõte ja ettevõtjate soov on teenida kasumit. Lisaks kasumile tuleb tagasi teenida investeering või rendisumma. See raha on võimalik võtta kas kulusid kokku hoides (eeldatav kvaliteedi langus)  või hinda tõstes. Siit omakorda tekib küsimus, et kui kulusid on võimalik kokku hoida kvaliteeti langetamata, miks Türi vallavalitsus seda siiani teinud pole. Antud argumenti pole suutnud keegi tänaseni ümber lükata.

Kirjutate: „Uudiste vahendusel on kõlanud nõudmised „hooldekodu peab jääma, muidu saadetakse inimesed koju““. Palun tõendatavaid viiteid, kus ja kes sotsiaaldemokraatidest seda öelnud on.

Kirjutate: „Nüüd veel kolmas hirmutamiskomponent, et hooldekodukohad kaovad suisa ära.“ See lause pole isegi sõnade väänamine, vaid lausvale, palun tõendage, et oleme seda öelnud.

Teatavasti mõjutab hind seda, millises hooldekodus inimene viibida saab. Hinnatõus Väätsal võib tähendada, et tuleb oma vanaduspäevad veeta kuskil teises Eesti otsas, kuhu satuvad harvemini eakad sõbrad ja pereliikmed. Türi vald maksab kinni nende inimeste hooldekodu kulud, kellel lähedased puuduvad või on liiga madalad sissetulekud. Seda ei tehta aga nende puhul, kelle kulusid oma sissetuleku järgi saavad maksta lähedased. Just need, suurem osa inimesi, võivad sattuda kuhugi mujale, sest eraettevõtja jaoks tänase piirkondliku soodustuse tegemine oleks ärihuvidele vastu ja lõpuks otsustatakse hinna järgi.

Erakond Isamaa juhib Türi valda ja omab sotsiaalkaitseministri portfelli. Teie põhimõtted on aga sama küsimuse puhul erinevad. Järva vallavolikogu pöördus käesoleva aasta jaanuaris Teie poole, andes teada oma ootustest Koeru hooldekodu valla omandisse saada, viidates Sotsiaalministeeriumi seisukohale, et omavalitsus oleks väga hea hooldekodu omanik. Antud seisukohta on väljendanud asekantsler Rait Kuuse. Türi vallas aga püüate põhjendada, kuidas just eraomanduses teenuse pakkumine kõige parem on.

Olen Väätsa eakate kodu hoone ehitust juhtinud ja käivitamisprotsessi eest vastutanud. Tehtud finantsplaane, mis olid Šveitsi-poolse rahastamise aluseks, kontrollisid nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kui Šveitsi riik. Hooldekodu on juhitud hästi ja vastavalt plaanidele, mis on tehtud eelkõige kohalike inimeste huvides.

Luban, et seisan eakate inimeste väärikuse eest ja lõpuni ning kutsun ka Teid seda tegema, mitte minema libedale teele, toetades inimeste vanaduspõlve äriks muutmist.

Lauri Läänemets

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Türi vallavolikogu liige, endine Väätsa vallavanem