Head uut hinnatõusu, Väätsa!

Soojahind tõusis, oodata on veehinna tõusu. Kuidas, miks, kirjutan teile, sest see on kurb lugu ja ei puuduta mitte ainult Väätsa piirkonnas elavaid inimesi.

1. jaanuarist kehtib Väätsal uus sooja hind. Varasemalt oli hind koos käibemaksuga 62,184 eurot MWh, uus hind on 68,18 eurot MWh. Hinnatõus 9%. Võib ju öelda, et hinnad peavadki vahepeal tõusma, kuid kui seda argumenti kasutada, lõhub see teised argumendid, mis olid aluseks kohalikule omavalitsusele kuulunud (kunagi nimetus OÜ Väätsa Soojus) soojatootja lõhkumisele ja sellega seonduvale.

Aasta enne Väätsa ja Türi valla ühinemist ühendasime kaks osaühingut – OÜ Väätsa Soojus ja OÜ Türi Linnavara. Sellest hetkest alates osutas juriidilise nimega OÜ Türi Linnavara kaugkütte, kanalisatsiooni ja vee teenust Väätsa piirkonnas.

Pärast valdade ühinemist detsembris 2017 jooksutati aga senine süsteem kokku. Väätsa Soojust seni hästi juhtinud juhatuse liige lahkus, seda kahel põhjusel. Esiteks tekkis väga palju määramatust, seda eelkõige OÜ Türi Linnavara nõukogu esimehe ja ühtlasi ka Türi vallavalitsuse liikme kaootilise ja siia- sinna hüppava juhtimise tõttu (juhatuse esimehe sõnad). Kellelgi ei ole kindlust töötada, kui töökeskkond nii ebamääraseks ja kaootiliseks muudetakse. Kõrvalt vaadates jääb mulje, et seda oleks nagu tehtud teadlikult, polegi vaja kedagi teisitimõtlejat jalgu… Teisalt tegi selles ebakindlas olukorras väga hea pakkumise SW Energia, kuhu detsembris läksid tööle mõlemad Väätsa soojamajandusega tegelenud inimesed – varasem juhatuse liige ja kogu sooja ning veemajanduse tehnilise poolega tegelenud töötaja.

Vastu jõule polnud kedagi enam tööl ning nii sõlmiti suusõnalised kokkulepped (ajutiselt täiesti mõistetav) sooja toomiseks OÜ SW Energiaga ja vee ning kanalisatsiooni teenuste osutamiseks OÜga Türi Vesi.

Kuna oli näha, et asi läheb hapuks ning oli aru saada, et plaan on teenuseid edaspidi sisse osta, esitasime vallavanemale arupärimise. Kui vallavanem aprilli 2018. volikogu lõpus arupärimisele vastas, saime mitmeid pahaseid pilke ja arvamusi koalitsiooni poolt, et mis me siin niisama aega kulutame. Meie jälle omaltpoolt seletasime, et sõbrad, saate aru, meil on ühe piirkonna sooja ja vee küsimus ning mitte keegi ei aruta selle reorganiseerimist isegi volikogu vastavas komisjonis. Muide, tagant järgi peab ütlema, et volikogu ei puutund sõrmeotsagagi neid teemasid, ei huvitanud see kedagi.

Tore seik siia juurde ka. Enne kui Väätsa piirkonna sooja ja vee teemat arutama hakkasime, küsis vallavanem volikogult arvamust, et kas vanadesse Väätsa vallamaja ruumidesse oleks ikka mõistlik majutuseks voodid soetada. Eks voodite küsimus oligi palju olulisem kui 1300 inimese igapäevamured, neid polnud vaja kordagi volikoguga arutada.

OÜ Türi Linnavara nõukogu esimees tellis Isamaa valimisnimekirjas kandideerinud finantsinimese käest rohkem kui 2000 eurot maksnud analüüsi Väätsa sooja ja veemajanduse korralduse kohta. Kahjuks puudb antud isikul soojamajanduses pädevus, see aga neid ei häirinud. Kokkuvõte oli hävitav – kõik on halvasti, ei koguta raha investeeringuteks jne. Kui keegi tahab, võime palju selles sisalduvast ka ümber lükata (muide, mõned asjad, mis Väätsa kohta ette heideti kehtiks ka Türi linna soojamajandusele aga seal probleemi ei nähta).

Sooja ja vee teenuse valla käest äraandmise argumentideks olid veel, et Väätsa katel vajab palju investeeringuid, pumplas vaja uut võimsamat pumpa jne (tore on see, et selle auditi tegi SW Energia ja Türi Vesi, maksumaksja raha eest tehti vajalikud soetused, kusjuures tööd ei olnud hädavajalikud, vaid pigem mugavussoovid).

Väätsa Soojus oli varasemalt juhitud selliselt, et eelkõige inimestel hea oleks, mõistes, et suured kommunaalarved annavad valusalt kõigi peal tunda. Seda muide heideti meile ka ette, sest täna leitakse, et Väätsal on vee hind näiteks põhjendamatult madal. Kui Väätsa vald sai kõige sellega hakkama, huvitav, et Türi vald ei saa või siis ei taha.

Vallavolikogus kinnitas Urmas Kupp, et kui tuleb uus soojatootaja, siis hind kindlasti ei tõuse, sest suurema ettevõtja puhul on kulud madalamad ja see on kõigile elanikele just selliselt kasulik.

Olles vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees, revideerisime OÜ Türi Linnavara tegevust ja peab ütlema, et juriidiliselt on seal kõik korras. Kahjuks revisjonil ei ole politsei võimekust, et tõestada väidet, nagu oleks nõukogu esimees edastanud SW Energiale Väätsa soojamajanduse hinnavalemi, enne kui riigihange tehti, seades teised pakkujad ebavõrdsesse olukorda.

Revisjon aga tuvastas, et kuna hetkel veel kehtiv suusõnaline vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise leping on tehtud selliselt, et OÜ Türi Linnavara maksab kõik vee tulud operaatorile (tegelikult ei peaks seda tegema), siis oli september 2018 seisuga OÜ Türi Linnavara miinus 43 000 eurot. Ega see kedagi väga ei härinud..

2018. aasta lõpus uue vee- ja kanalisatsiooniteenuse (kogu Türi vald) hange ei õnnestunud, nüüd on Türi vallavalitsusel valik, kas tehakse uus hange või vald hakkab ise opereerima. Loogika ütleb, et kõigi versioonide puhul väätsakatele vee hind tõuseb. Loodan, et eksin.

Niipalju veel, et kui soojahange oli SW Energial võidetud, lasti kunagine Väätsa soojamajanduse juht päevapealt lahti. Minu rikutud mõtlemises joonistub välja üks skeem…. aga las ta olla.

Milles aga meie kõigi kaotus seinseb.

Meil oli plaan Väätsa Soojus muuta Väätsa Energiaks, sest olime liginullenergia hoonete ehitamise ja teiste koostööprojektide kaudu suutnud piisaval määral kokku koondada rohelise energia kompetentsi. Selles valdkonnas liigub väga palju euroraha, mida saaks piirkonna hüvanguks kasutada, samuti on majanduse ja töökohtade küsimused järjest enam sellega seotud. Kogu lammutamise tulemusena pole aga Türi vallas enam mitte kuskil seda teadmist, millega tänapäeval ühte väga olulist valdkonda juhtida. Kurb.

Eriti kurb on see, et soojamajandust nähakse ainult majade kütmisena. SW Energia juhtimine toimub väljaspool Türi valda, see tähendab ajud, kompetents ja seega ka võimekus heaolu luua, asub kuskil mujal. Meie oleme odav allhanke koht, meil on ainult katlakütja. Tegelikult peaks aga pingutama, et Järvamaal oleks seda kompetentsi rohkem, kui aga näed asju kitsalt, siis elad ka kitsikuses!

Kui nüüd lahendusest rääkida, siis selleks peaks olema kompetentsi koondamine vallavalitsusse kas läbi vallale kuuluvate asutuste või muude koostöövormide. Seda siis soojamajanduse teemadel, ehk täna oleks õige hakata ette valmistama tuleviku soojamajanduse korraldamiseks, mis vallale tagasi võtta. Kohe aga saab teha selle, et vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks hanget ei tehtagi, vaid näiteks Türi Linnavara võtab opereerimise enda kätte. Selliselt tekiks aja jooksul piisavalt teadmisi ja läbi selle võimekust osutada teenust mõistliku hinnaga ja tuua ressursse valda juurde.