KANDIDEERIN TÜRI VALLAVANEMAKS

Minu esimene kord vallavanemaks kandideerida ja nimekirja eest vedada. Täna esitas sotside valimisnimekiri mind Türi vallavanema kandidaadiks. See tähendab, et meie jaoks on ametlikult valimised alanud. Kampaaniast ja plaanidest kirjutan täpsemalt tulevikus. Postitan siia oma tänase kõne. Samuti tahan tänada kõiki meie nimekirjas kandideerijaid, keda on üpris palju. Tänada nende usu ja tahte eest midagi tõsiselt muuta ning loomulikult tänase usalduse eest.

 

Head sõbrad,

Haldusreformi  mõjul ühinevad kolm omavalitsust üheks. Türist, Kärust ja Väätsast saab sügiseste valimiste järgselt Türi vald. Osaliselt taastame Türi kihelkonna piire, sisult aga loome uue omavalitsuse. Elanike arv tõuseb 11 000ni, meist saab Eesti tugevaim põllumajandusomavalitsus ning üks suurimaid taastuvenergiat kasutavaid maapiirkondi.

Väätsa panus loodavasse omavalitsusse on Eesti üks paremaid eakate kodusid ja energiatark kool, kus nutikas koolihoones püüeldakse kõige kaasaegsemate haridusuuenduste poole, kool mille missioon on kogu Järvamaa hariduselule tuge pakkuda. Me saame jagada kogemust, mis pöörab väljarände elanike sissevooluks nii, et tekib elamiskohtade puudus. See on koostegemine – lumememmed, kortermajade festival, raba laudtee, talgud jne.

Võrreldes teiste sarnaste keskuste edenemisi nagu Elva, Põltsamaa, Valga, Kuressaare, ei ole Türi linn viimase 6 aasta jooksul kuhugi märgatavalt arenenud. Suurimaks edasiminekuks võib pidada Pärnu-Rakvere ja Tallinna mnt renoveerimist, kuid seegi on tehtud maanteeameti poolt.

Mul ei ole põhjust öelda, et IRLi poolt juhitud vallavalitsus ei ole teinud midagi. On tehtud, kuid tehtud on väikeseid ja pisikese ambitsiooniga ning tihti kommunaalmajandusega seotut. Kesksel kohal on bürokraatlik lähenemine ja nii iseloomustab Türi juhtimist pigem rahvamaja ja lasteaia sulgemine, aktiivsetele inimestele ja seltsidele kommunaalkulude õlgadele asetamine või külaelu arendamise mõistmatult raskemaks muutmine. Ma ei saa öelda, et selline juhtimine edasiminek oleks, pigem konflikte vältiv paigalseis, mis ühel hetkel osutub tõsiseks mahajäämuseks.

Türi vallas on kaks suurt erakonda, kellest üks saab olema vallavavalitsuse moodustaja ning määrab Türi nelja aasta suuna. Sügisel peavad inimesed tegema valiku Sotsiaaldemokraatide või Isamaa- ja Res Publica Liidu vahel. Mitte ainult kahe erakonna, vaid valida tuleb erinevate nägemuste vahel, kuidas Türi valda juhitakse ning milline peaks tuleviku Türi välja nägema.

Meie nägemus juhtimisest on erinev. Julgen väita, et täna on juhitud Türi kui mõne vana tehase filiaali. Juhtimises on inimese asemel kesksel kohal organisatsioon, muutuseid ja riske pigem välditakse. Isegi olukorras, kus maailm on muutunud, hoitakse pigem vana, lastes masinavärgil vaikselt oma lõpu poole veereda.

Türi vallas on samamoodi – bürokraatlik masinavärk tiksub suurepäraselt – kodulehel on info, sekretär naeratab ning vallavalitsuse kulusid vähendatakse pidevalt. Juhtimise mõttes tundub olevat nägemus, kus vallavanema ülesanne on tagada koolimaja olemasolu, lume lükkamine ja tänavavalgustus ning mitte rohkem sekkuda. Ülejäänu jääb inimeste endi teha.

Ma küsin, et mis siis saab kui igal pool neid inimesi ei ole? Kes aitab hättasattunut, mitte isegi talle kala andes, vaid õnge pakkudes? Kelle mureks on kaduvad töökohad ja väike palk? Kes peaks märkama ja otsima häid algatusi ja neile õla alla panema?

Riskijulgus katsetada, proovida uut. Ma ei ole seda Türi valla juhtimisel näinud. See tähendab, et elatakse mitte tulevikku vaatavalt, vaid tänases päevas, veel hullem, mõnes valdkonnas võib- olla eilses päevas. On suur vahe, kas aimata tulevikutrende ja olla ise liider või sabas sörkida. Teatavasti jäetakse viimastele vaid puru, eestvedajad saavad aga kõik – omavalitsuse mõttes töökohad ja paremad sissetulekud, arengu, elurõõmsamad elanikud ning suuremad võimalused noortele.

Sisuga ei tegeleta. Näiteks haridus. Kuidas saab olla nii, et sisu eest vastutab ainult kool? Kas vallavalitsus ei peaks olema see hääletoru, mis elanike soove väljendab ja hariduselu suunab? Kas ainult raha jagamine? Kuhu valla külad arenevad või kas üldse arenevad, on jäetud samuti kohalike enda mureks. Taotle korra aastas raha ja ongi kõik. Neid näiteid on kahjuks palju.

Türi linna arendamise ambitsioonid on väikesed ning maapiirkonnale pööratakse vähe tähelepanu. Seda tehakse juhtimise loogikast lähtuvalt, kus investeeringuna nähakse raha suunamist betooni, mitte inimestesse. Maapiirkonda nähakse hääbuva kohana, kus parim lahendus on kärpekirves. Türil on väljavaade olla koos Paidega tugev kaksiklinn, kõik see vajab aga suunamist ja unistamist, eelkõige aga oskust seda potentsiaali märgata.

Kärpimine. Türi vald on Järvamaa parim kärpija. Kokku on hoitud lasteaedade, koolide, rahvamajade, raamatukogude, valitsemise kulude pealt. Kui vaatame valla eelarvesse, siis paremaks pole elu läinud. Türi elanike arv väheneb noorte perede ja laste poolest ikka üle mõistuse kiiresti. See tähendab – tulevik jookseb siit minema. Kärpimine võib olla mõneti õigustatud, kuid see ei saa kesta lõputult. Varsti ei ole midagi kärpida. Kokkuhoid tulusid ei suurenda. Valla tulubaas saab kasvada ainult siin elavate inimeste tunnetatavast heaolu tõusust.

Ma tahan öelda, et Türi vallal on palju potentsiaali olla uuenev, edukas ja hea koht elamiseks. Pigem on küsimus selles, kas seda osatakse märgata. Raudtee võimalus on osaliselt kasutamata, siin elavate inimeste ideed ja algatused väärivad suuremat tähelepanu ja tuge, koolid peaksid omama suuremat rolli Türi arenguloogikates, meil on palju eakaid inimesi, kelle elukogemus ja oskuste pagas on kasutamata. Kõrgtehnoloogiline põllumajandus, isegi põllumaa, mille kohal on avarad õhuväljad, on teatud tüüpi ettevõtluse või sündmusturismi mõttes tohutu potentsiaal.

Sotsiaaldemokraatide eesmärk on anda Türile see hoog, mis viib valda edasi. Tulevikunägemus, mis vaatab teistest kaugemale ette.

Me näeme hariduses võimalusi. Kutsehariduses, gümnaasiumihariduses, põhihariduses ning vähe tähelepanu saanud täiskasvanuhariduses. Haridus ei anna ainult vabadust, vaid haridus annab töö. Keegi ei tohi tunda ennast kasutuna olles töötu või saades vähe palka. Küsimus on usus ja tahtes olukorda muuta. Täna ei ole veel hilja rakendada meetmeid, mis tagaksid inimestele suurema sissetuleku või töökoha!

Jah. Meil on plaan, kuidas siia meelitada töökohti, rõhutan – hästi tasustatud töökohti. Meil on ka plaan, kuidas aidata kaasa senisest rohkem väikeettevõtluse arengule, siin juba tegutsevatele ettevõtetele. Kõige selle aluseks on võimalus kiirelt ja paindlikult uusi oskuseid ning teadmisi omandada.

Uue Türi põhikooli hoone ehitamine on õige, kuid see on miinimum, mida teha saab. Põhiküsimus on hariduse sisus. Õpetamine ei pea kohanduma uue hoonega, vaid koolimaja tuleb ehitada selline, mis toetab õppe eesmärke. Lastele tuleb kindlustada haridus ja keskkond, mis kujundab neist tugevad, enesekindlad, sotsiaalsed ja tuleviku väljakutseid rõõmuga vastu võtvad noored. Selline kool peab oma olemuselt olema kogukonnakool, tehtud koos lapsevanemate ja ettevõtjatega. Sama kehtib Retla–Kabala, Käru, Väätsa ja Türi Toimetulekukooli puhul.

Linn ei saa areneda ilma maapiirkonna edasiminekuta. Kõige lihtsam näide on Türi turg, mille kiratsemise lõppu võime loota siis, kui küla- ja maaelule rohkem tähelepanu pöörame. Nutikas ühistranspordisüsteem, mis võib tulevikus põhineda isejuhtival bussil, rendiautol, motorolleril või kasvõi jalgrattal, peab saama Türi valda iseloomustavaks sõnapaariks.

Ma olen näinud taastuvenergia jõudu ja energiasäästu võlusid. Oisu, Käru, Lõõla, Väätsa, Villevere jt näidete näol on meil vundament valatud, et juba lähitulevikus rääkida energiavallast. Meie ambitsioon ei peaks olema ainult ise elektrit, biogaasi või sooja toota, vaid siia meelitada suuri energiaparke ning luua kompetentsikeskus, mis suudab nõustada meie ettevõtjaid ning elanikke keskkonnatehnoloogiatest loodushoiu ja rahalist võitu saama.

Sotsiaaldemokraatide seaduse kujul teoks saanud valimislubadus suurendab noorte huvihariduse rahastust juba sellel aastal ühinenud Türi valla jaoks rohkem kui 70 000, järgmisel aastal ligi 200 000 euro võrra. Olles olnud idee seaduseks kirjutamisel kaasas, on meil plaan, kuidas see kohapeal lõpuni viia. Olulisena toon välja huviringide juurde loomise linna, Kärusse, Kabalasse, Väätsale, Türile ja Oisu ning vajaduse leida lahendus neile peredele, kelle finantsolukord ei võimalda täna kõigil lastel osaleda tegevustes, kus neil vaja oleks. Kirss tordil oleks huvihariduse kui mitteformaalse õppe sidumine koolihariduse ja õpitulemuste arvestamisega.

Meie valitsemise põhialuseks on aga kogukondade võimestamine. Minu usk inimeste koostegemise jõudu pärineb Väätsa kogemusest. Mitte ükski ehitis või asutus ei muuda ühte valda nii ihaldatud elamispaigaks kui teadmine, et seal tehakse ägedaid asju. Tehakse koos. Mitte ükski vallavalitsus ega komisjon ei suuda olla niivõrd loov kui meie elanike fantaasia. Ja ei peagi olema. Vallavalitsus peab häid ideid tagant lükkama ning võimalustest haarama. Peab uskuma ja usaldama.

Sotsiaaldemokraatide eesmärk neil valimistel on valimised võita! Meil on selleks kõik võimalused olemas. Varasemaid valimisi ja ühinevaid omavalitsusi arvesse võttes ka suur toetus. Meie ridades kandideerib 15 volikogu liiget, 4 praegust või endist vallavanemat ja linnapead, 5 vallavolikogu endist ja praegust esimeest, külavanemad, korterühistute esimehed, noored liidrid, sportlased ja paljud kogukonna aktivistid.

Meie näol on Türi elanikel võimalik valida suurtel sammudel edasi liikumine, julgus riskida ja katsetada uut. Usk inimeste koostegemisse ning partner, kes toetab ettevõtlust ja häid algatusi linnas ning maal ühtviisi. Meil on ambitsioon kasutada Türi valla tohutut potentsiaali, tõestamaks kogu Eestile, et siin Kesk–Eestis on võimalik kõik see, mis suurlinnas ja veel rohkemgi!