Lauri Läänemets: uute radarite rahastamisse tuleks kaasata erakapital

Riigikogu taastuvenergia toetusrühma esimehe Lauri Läänemetsa hinnangul tasub kaaluda võimalust, kus osa radarite ehituse hinnast maksaksid kinni tuuleparkide arendajad.

„Ida-Virumaa põhjapoolne osa ja Läänemaa on väga soodsad piirkonnad tuuleparkide rajamiseks. Siin tuleb otsida ühisosa riigikaitseliste vajaduste, eraettevõtjate ärihuvide ja kohaliku kogukonna huvide vahel. Kui riigil pole vahendeid täiendavate radarite paigaldamiseks, siis tuleb kaaluda erakapitali kaasamise varianti. Kuna eraettevõtjad on huvitatud tuuleparkide rajamisest, siis võiks nende kanda jääda osa uute radarite maksumusest, mis nö vabastaks lähikonnas olevad alad parkide ehitamiseks,“ sõnas Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Läänemets.

Tuuleparkide rajamine peab Läänemetsa sõnul andma kohalikele kogukondadele võimaluse saada piirkonna arenguks lisavahendeid. Takistused nende rajamiselt peab aga kõrvaldama riik, lisas ta.

„Eesti kliimaambitsioonidest peaksid eelkõige võitma just maa-asulate elanikud. Kui ettevõtjad soovivad tuulikuid rajada, siis saab seda teha vaid koostöös kohaliku kogukonnaga,“ ütles Läänemets. „Kohalik kogukond peab arendustest kasu saama ja siin võiksid kehtida ühtsed reeglid. Meie eesmärk on töötada koos arendajate ja kohalike omavalitsustega välja põhimõtted, millest lähtuvalt edaspidi hüvitatakse tuuleparkide talumist.“