MIKS VALIDA TÜRIL SOTSIAALDEMOKRAADID

Kui soovime, et Türi areneks, siis vajame midagi rohkemat kui tasane valla juhtimine. Üle saja aasta tagasi andis arengule tõuke paberivabrik, nõukogude ajal Türi EPT. Täna seda ei ole ning niisama olemine tähendab hääletamist hääbumisstrateegia poolt. Meil on oma kogemuse ja ideede läbi pakkuda plaan, kuidas Türi areneks, siia tuleks rohkem inimesi elama ning Türi vald oleks Eestis eeskujuks.

Toon välja 3 põhjust, miks sotsiaaldemokraate valida:

  1. Anname oma noortele tulevikuks eelise. See tähendab läbi mõeldud plaani, milliseid tulevikuoskuseid (näiteks 3D disain) koolis ja lasteaias õpetada. See tähendab koolide sisulist toetamist, et Türi valla koolid oleksid haridusuuenduste eestvedajad. Meil on Väätsa Põhikooli kõrgele tasemele viimise kogemus juba ette näidata.
  2. Panustame inimeste sissetulekute suurenemisse. See tähendab arusaamist, et kõrgemat palka makstavate töökohtade tekkimise eelduseks on inimeste oskused ja teadmised. Meie plaan on luua kodulähedane ja kogu valda kattev täiskasvanuhariduse võrgustik, panustada Kutsehariduskeskuse IT õppesse ja anda võimalused kohapeal kõrgkoolides pakutavat õppida.
  3. Teeme, et Türi oleks kogu Eestile eeskujuks. See tähendab siinse suvise ühe muusikali asemel Türist muusikalipealinna tegemist ja noorte muusikaliteatrist päris muusikaliteatri loomist. See tähendab Türist Eesti esimese jalgrattalinna kujundamist. See tähendab eakate vabatahtliku töö suuremat tunnustamist ja pingutust, et ükski vanem inimene ei jääks isolatsiooni.
  4. Eelistame oma valla inimeste tehtut. See tähendab Kesk-Eesti toiduvõrgustiku loomist, et Türi turul oleks värske toit ja ostaksime Poola kartuli asemel kodukohas kasvatatut. See tähendab vallavalitsuse poolt kohaliku toidu eelistamist lasteaedades ja koolides ning Hiina nänni asemel kohaliku käsitöö ostmist meeneteks.
  • Võite kindlad olla, et meie sõnadest saavad teod. Meil on ette näidata palju positiivseid tulemusi Väätsalt – haridus, energiasääst, inimestega koostegemine jne.
  • Meil on tugev ja teotahteline meeskond, kes tagab linna ja maapiirkonna ühtlase arengu. Me julgeme unistada suurelt ja julgeme võtta riske, et neid unistusi ellu viia, me ei karda vajalikke kuid ebapopulaarseid otsuseid teha. Me väärtustame inimestega koostegemist ja seetõttu soovime muuta ka valla juhtimispõhimõtteid, andes osa otsustamisest läbi kogukonnakogude piirkondadesse tagasi.