Sõlmimisel uued kokkuleped

Kui ma oma sõbraga midagi kokku lepin, siis enamasti on see lihtne ja kergesti meelde  jääv. Kui seda teeb aga suurem hulk inimesi ja kokku lepitakse paljudes asjades, siis on mõistlik see kirja panna, veendumaks, et kõik ühte moodi aru said ja kõigil kokkulepitu ühte moodi meeles oleks. Mõnikord nimetame selliseid kirja pandud kokkuleppeid  põhikirjaks, mõnikord arengukavaks.

Käes on ühe uue kokkuleppe sõlmimise aeg. Väätsa noorte tulevikuvõimalused vajavad arutelu ja hiljem kirjapanemist kooli arengukavana. Vaevalt, et meil vallas midagi tähtsamat koolist leidub, sest kool võrdub suuresti meie valla laste tuleviku ja võimalustega.

Senine kokkulepe on hoidnud Väätsa kooli Järvamaa parimate seas, toonud õpilastele ipadi ja rohkelt huviringide võimalusi ning ühtehoidva õhkkonna. Õpetajate, kooli juhtkonna ja õpilasesinduse pingutused iga õpilasega individuaalselt tegeleda, on ainult kiitmist väärt. Samas on selge ka see, et kõik mis täna edukas on, ei pruugi seda 5 aasta pärast enam olla. Rahvaarvu vähenemine, jätkuv koolireform ja arengud digiõppes on vaid mõned asjad mis hariduspilti tugevalt muudavad.

Senisest suurem digiõppe kasutamine saab arvatavasti olulise koha meie helesinistes unistustes. See on ka riiklik suureesmärk, mida tõestab uue perioodi eurorahade jaotus just antud valdkonna arendamiseks. Internet ja arvuti muudab lähikümne aasta jooksul meie õppekavasid oluliselt. Olukorras kus fakte on järjest rohkem ja kõigile kättesaadavad, on info leidmine, töötlemine ja seoste loomine kordades olulisem kui praegu. Oskus infotehnoloogiat kasutada on midagi palju keerulisemat kui arvutimängud või programmeerimine.

Teine oluline teema puudutab noorte tagasipöördumist Väätsale pärast õpinguid. Tegelikult on see küsimus tervele meie kogukonnale, kuid kool mängib siin kahtlemata väga olulist rolli. Mismoodi siduda kogukond, lapsed ja kool veel rohkem? Mida iga üks meist veel teha saaks?

Uue tulevikunägemuse juures on üliolulised meie arvamused ja mõtted. Mitte ainult õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate, vaid ka näiteks ettevõtjate, vilistlaste ning kõigi teiste vallakodanike omad. Meie vald on väike ja kool nii oluline osa sellest, et mõjutab otseselt kinnisvara hindu või töökohtade olemasolu.

Head inimesed, kui teil avaneb sellel kevadele või sügisel võimalus kaasa rääkimiseks, siis kasutage seda. Läbi kooli planeerime osaliselt ka kõigi teie tulevikku!

Antud kirjutis ilmus Väätsa valla Teatajas aprillis

Kooli arengukava loomist toetav konverents Digiajastu tulevikukool päevakava on leitav siit.