TÜRI INIMESED VÄÄRIVAD MIINIMUMPROGRAMMIST ROHKEM

Ei tule kellelegi ilmselt üllatusena, et sügisel on inimestel erakordselt hea võimalus jälle kord mõtiskleda ja valik teha selles osas, kuidas ta näeb oma elutingimusi, mugavusi ja arenguid oma koduvallas.

Türi vallas toimuvatel valimistel on põhiküsimus, kas soovime samamoodi edasi tiksuda või tahame näha muutusi. Isamaa ja Res Publica Liit on valda kui masinavärki töös hoidnud ning teinud hädavajaliku, kuid sellest on vähe, et toimuks areng.

Sotsiaaldemokraatide kriitika oli ja on valla senise juhtimisstiili osas. Kõrgeim juhtimistasand on vallavalitsus ja vallavolikogu. Siia ei puutu kuidagi vallaametnikud ega õpetajad nagu meie suunas lendu lastud mõtetega näidata on püütud. Vastupidi – eriti just õpetajatele kuulub minu siiras austus, sest haridusest sõltub kõik – kui edukad on ettevõtjad, millist palka keegi saab, kui palju laekub makse jne. Ehk suures plaanis – kuivõrd õnnelikud me oleme.

Valimistel peavad võitlema ideed, ideoloogiad ning erinevad lähenemised. Kui sotsiaaldemokraadid ei ole rahul täna Türil tehtuga ja usuvad, et ühte suurepärast omavalitsust on võimalik veel paremini juhtida, siis palun – nõustuge meiega või vaielge vastu.

Türi ei ole ainukene omavalitsus, kus püütakse parandada teid, remontida lasteaedu ja koolimaju, kus tõstetakse töötajate palkasid ning jälgitakse, et valitsemiskulud liialt suureks ei läheks. Väätsal oleme täpselt sama teinud, Järva–Jaanis tehakse samuti, eriti tublid ollakse aga viimasel ajal Paide linnas.

Samas näeme, et ükski remonditud tee või uus koolimaja hoone ei hoia inimesi siin Järvamaal kinni, ei too neid siia elama. Rahaga õnne ei osta. Seega on elementaarse tegemine miinimum, millega võib–olla nii väga kiitlema ei peaks. Mis on olnud IRLi need käivitavad ideed, mida võimul oldud aastate jooksul teinud olete, et Türi eristuks, uueneks ja areneks?

Meil on erinev nägemus juhtimisstiilide osas. IRL viljeleb täna väikeses grupis otsustamist, sellist vaikset ja tasast, paitavat, peaasi et kedagi ei pahandaks. Lähtutakse põhimõttest, et omavalitsus peab looma miinimum-tingimused ja ülejäänu on inimeste endi teha. Selles ei ole ilmtingimata midagi halba ja seda ei maksa häbeneda välja öelda. Sotsiaaldemokraadid ei taotle aga iga hinna eest kõigile meeldimist. Me taotleme arengut ja muutuseid, julget pealehakkamist, unistamist. Kui vaja, oleme nõus vaidlema seni kuni selgub tõde. Meil on julgust, jõudu ja tahtmist, et otsida võimalusi, teha rohkem kui peab.

Me näeme ja mõistame külaelu arendamist IRList erinevalt. Vaidlustamata Taikse rahvamaja sulgemist, on arusaamatu lähenemine, kus vallavalitsus annab rahvamaja ülal pidada kohalikule seltsile olukorras, kus hoones on tänapäeva mõistes üle mõistuse kommunaalkulud. Iga teine vallavalitsus oleks enne seda taotlenud toetust ning vahetanud 15% omaosalusega õlikatla mõne odavama küttevariandi vastu. Ma ei kujuta isegi ette mõtet, et kui Türi vallal selleks raha ei jätku, siis ühel seltsil eeldatakse see olevat. Õnneks on vald olude sunnil 10 000 euro kanti ulatuvaid kommunaalkulusid siiani siiski ise maksnud. Kuid lõpptulemusena ei saavutatud rahalist kokkuhoidu ja koormati aktiivsed inimesed probleemidega. Taikse külaselts tegi sellel kevadel ära aga väga tubli töö – taotles ja sai Leader-toetuse küttesüsteemi vahetamiseks.

Teise näitena vaatame Türi äärealale. Villevere koolimaja mõte, sisuliselt kogukondliku ettevõtlusmaja idee populaarseim sarnane näide on Tallinnas menukas Telliskivi Loomelinnak. Kontseptsioon mida ka Pärnus suure rahaga luua üritatakse. Selle asemel, et tühjalt seisev koolimaja kohalikele rentida või odavalt müüa ning leppida kokku, et ostjad paigutaksid raha kas kogukonnakeskuse arendamisse või küla infrastruktuuri, müüs Türi vald selle 10 000 euro eest. Tulemus – investeeringut ei saanud ei hoone ega küla. Täiesti erinev lähenemine – IRL nägi võimalust teenida tulu, sotsiaaldemokraadid aga võimalust hoogu ühe küla elule sisse puhuda. Väärtuste küsimus.

Väätsal ei räägita niisama lumememmede ehitamisest. Sellised rõõmsad, õlg-õla kõrval tegemised aitavad mõista kui erilised inimesed su ümber elavad. Tekkiv sünergia paneb sellest edasi rääkima ja nii muutub positiivne tegu reklaammagnetiks, nagu Türi lillelaatki. Lumememmede eest saadud Eesti kõrgeim turundusauhind Kuldmuna tähendas, et tollel õhtul mõtlesid kõik saalis olnud 1000 turundus- ja kommunikatsiooni inimest Järvamaa peale väga positiivselt. Kõik see on nüüd suhete kapital, mida maakonna hüvanguks kasutada saab. Seetõttu oli valus lugeda IRLi esinumbri poolt selle sündmuse alavääristamist, sest „lumepalli veeretamine“ on üks neist põhjustest, miks Väätsa vallas on 2017. aastal kõige suurem elanike arvu kasv Järvamaal. Me ei suuda kunagi võistelda uute teede ja hoonete ehitamises Tallinnat ümbritsevate valdadega, küll aga võib elukeskkonna ligitõmbavaks muuta inimeste koostegemisega. Seega on igati loomulik, et vallavanem lööb alati sellistes tegevustes kaasa.

Kui me väidame, et sisulistele küsimustele pöörab tänane Türi vallavalitsus liiga vähe tähelepanu, siis me ei ütle, et midagi ei ole tehtud. Meie kriitika põhineb teadmisel, et vallavalitsusel endal puudub visioon, kuhu tahetakse näiteks haridusküsimustega välja jõuda. Eesti mõistes tüüpiline olukord, kus omavalitsus tegeleb koolide ülalpidamisega ning ministeeriumi teha on hariduse sisu. See on ohtlikult vale lähenemine.

Asjaolu kinnitab fakt, et koole juhitakse Exceli tabeli loogika järgi. Kui kõigi koolide rahastamisel antakse ainult summa, mis õpetajate palgaks vaja, siis ei ole kooli arengukaval enam mõtet. Näiteks kui Retla-Kabala kooli eesmärk on olla edukas kergejõustiku võistlustel, kuid sportimist rahastatakse samas mahus kui teistel koolidel, siis liigitub positiivne tulemus vaid imede kategooriasse.

Me mõistame, et valla finantsseis ei võimalda kõigi rahalisi soove ja unistusi täita. Seetõttu vajabki Türi julget unistamist ja suuremaid ideid, et inimeste, eriti tööealiste inimeste arv ei väheneks. Sellepärast peabki omavalitsuse mure olema, millised töökohad siin on, siia tekivad ja kuidas aidata kaasa inimeste sissetulekute suurendamisele. Siin elavate inimeste maksudest koosneb valla eelarve.

Kui soovime välisinvesteeringuid töökohtade loomiseks, soovime, et siin olevad ettevõtted suurendaksid oma efektiivust ja maksaksid rohkem palka, siis jõuame alati küsimuseni, et millised oskused ja teadmised on Türil elavatel inimestel. Kas on piisavalt vajalike oskustega inimesi. Ainuke relv, mis siin aitab, on paindlik, kättesaadav ja tuleviku töö tegemiseks vaja minev haridus. Panustamine kõigisse Türi koolidesse ja Järvamaa Kutsehariduskeskusesse on sotsiaaldemokraatide jaoks prioriteet.

Olen osalenud ülikooli, suurlinna, väikevalla ja paljude vabaühenduste juhtimises ja näinud nii mõndagi. Kuna kogemust tähtsustatakse mõnikord liigagi üle, siis lõpetaksin mõttega – meil võib olla ükskõik kui pikk ja tasakaalukas omavalitsuse juhtimise kogemus, kuid kui see on ideede-vaene, siis ei ole sellest mingit kasu.

Ilmus Järva Teatajas 20.06.2017