Türi Ühisgümnaasium, mis sinust saab?

Kuigi riigigümnaasiumi rajatakse Paidesse varsti sama kaua kui seal on ordulinnus seisnud, pole Türi gümnaasiumiharidusel selget tulevikku. Kui lubate, siis seletan lahti oma mõtted ja põhjendan kui kurbade nootidega kogu lugu mängitakse.

Ilmselgelt ei pea kellegagi vaidlema, et loodav riigigümnaasium saab olema maakonna tugevaim, seda tänu riigi lahkele rahakotile. Kogu gümnaasiumi loomise senine loogika püsib ootusel, et teised maakonna keskkoolid ja gümnaasiumid suletakse. Põhjus on hariduse võimalustes – mida rohkem õpilasi, seda rohkem on võimalik pakkuda erinevaid valikuid, seda odavam see rahaliselt on. Ideaal on jõuda 300 õpilaseni.

Türi Ühisgümnaasiumis õpib ca 140 õpilast ja Paide kahes gümnaasiumis kokku peaaegu sama palju. Seega, Türi seisukohalt pole mingit loogikat oma gümnaasiumi sulgeda ning HTM ja Paide linn oleks võinud riigigümnaasiumi loomisel seda mõista ja mõelda välja mõne koostöölahenduse. Kuna seda kõike pole juhtunud, siis on pall Türi väravasse veerenud.

Foto: www.maaleht.ee

Tundub, et Türi vallavalitsus kasutab taktikat, mida rohkem kui aasta tagasi meile (toona väätsakatele) seletati, et ootame TÜGiga kuniks näeme palju õpetajaid ja õpilasi riigigümnaasiumisse läinud on ja siis mõtleme edasi.

Mitte ühtegi sõnumit õpetajatele, et nad tunneksid Türil ennast kindlalt, et näidata siin nende võimalusi ja hoida tagasi riigikooli minemise tuhin. Võib eeldada, et sinna oodatakse just paremaid õpetajaid, iga inimese lahkumine oleks suur kaotus. Mitte ühtegi sõnumit õpilastele ja lastevanematele, et gümnaasiumile tasub mõelda, gümnaasiumil on tulevikku, teeme kõik, et siit saaks hea hariduse jne. Ühesõnaga mitte ühtegi piuksu, andmaks kindlustunde Türil töötamise ja õppimise osas.

Milleni see viib? TÜG ära ei kao aga on oht lahjeneda. Nimelt halvima stsenaariumi korral lahkuvad algul mõned õpetajad ja õppima tuleb varasemast vähem õpilasi. Mõned aastad edasi ja TÜGi õpilaste arv jääb umbes 100 kanti. Seda on täpselt nii palju, et keegi ei taha kooli sulgeda ja täpselt nii vähe, et ei jätku piisavalt raha valikute pakkumiseks. Tulemusena lahjeneb antav haridus. Aja jooksul võib see kooli mainele halvasti mõjuda ja selle tulemusena väheneb õpilaste arv veelgi.  Kaotab Türi, kaotab loodav riigigümnaasium ja kaotab Järvamaa.

Mulle teada olevalt ei ole Türi valla esindajad osalenud loodava riigigümnaasiumi aruteludes, vastupidiselt isegi minule. See on suur viga. Nimelt praegu pannakse paika riigigümnaasiumi sisu. Praegu on parim võimalus midagi Türi jaoks positiivset teha. Näiteks saaks ära hoida, et riigigümnaasium ei dubleeriks TÜGi sisult. Teiseks võiks proovida leppida kokku, et nö kõvad, st reaalained on rohkem Paides ja pehmed, humanitaar jne (mis on TÜGi tänane tugevus) Türil. Teatavasti jagunevad õpilased nende kahe suuna vahel ja juba see oleks Türi jaoks suur võit. Ideaalis saaks tulevikus edasi arendada koolide tugevamat koostööd, vältida omavahelist võistlemist ja selleläbi mõlema kannatusi.

Nagu aga öeldud, ei midagi!

Tunnustan TÜGi juhtkonda, õpilasi ja lapsevanemaid, kes seavad praegu uusi plaane ja mõtlevad tulevikule. Küll aga jäävad nende käed lühikeseks kogu selles suures protsessis, mis otsapidi Tartu ministeeriumisse välja jõuab. See siin on rohkem vallavalitsuse töö eest vedada, peaks olema vallavanema südame asi ja oleks pidanud olema seda juba ammu!

Lõpetuseks kolm soovitust vallavanemale:

  • andke tugev, pidev ja avalik signaal, et gümnaasiumiharidus Türile jääb
  • osalege riigigümnaasiumi loomise protsessis (kutseid on teile ju saadetud) ning rääkige kaasa sisus ja kahe kooli võimalikus koostöös
  • vedage eest arutelu, mis TÜGist saab