Türi valla hariduspoliitika ehk Laupa, Käru vs Türi Põhikool

Uskumatu, mõned asjad siin maailmas ajavad mind väga vihale. Sedakorda siis IRLi käpardlik hariduspoliitika Türi vallas. Siinjuures mitte ainult IRL, vaid koalitsioonipartner Reformierakond, kes lohiseb neil kummipaelapidi kannul ja ei julge ka siis ühtegi sõna IRLile öelda, kui neile kõik puust ja punaseks ette teha.

Sedakorda siis juttu Laupa ja Käru kolmanda kooliastme sulgemisest, Türi Põhikooli ehitamisest, vallavalitsuse puudulikust tööst ja volikogu fakti ette seadmisest, miks IRL mõjub vallajuhtimisele tagurlikult ning Reformierakonna vastutusest koalitsioonipartnerina.

Türi vallavalitsus on esitanud vallavolikogu 26. aprilli istungile kaks eelnõu, mis on omavahel seotud ning puudutavad valla hariduselu- “Türi vallale rahaliste kohustuste võtmine” Türi Põhikooli uue õppehoone ehitamiseks kohustuste võtmine 1 579 554,53  eurot ja võimalik kallinemine ning “Suunised Türi valla koolivõrgu korrastamiseks ning Türi valla koolide õppepindade optimeerimiseks” mille olulisem osa puudutab Laupa ja Käru põhikooli. Täpsemalt on viimati mainitud eelnõu otsuse tekst järgnev:

  1. Korraldada alates 1. septembrist 2021 Türi vallas põhihariduse andmine järgmiste põhimõtete alusel:

1) põhiharidust kõigis kolmes kooliastmes antakse Türi Põhikoolis, Väätsa Põhikoolis ja Retla-Kabala Koolis;

2) Käru Põhikoolis ja Laupa Põhikoolis antakse põhiharidust kahes esimeses kooliastmes (I ja II kooliastmes);

3) anda gümnaasiumihariduse andmiseks Türi Ühisgümnaasiumi kasutusse õppehoone, mille aadress on Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Hariduse tänav 3.

pilt: Laupa Põhikool

Miks seda tehakse?

Innove jagab meetme “Põhikooli võrgu korrastamine perioodil 2014-2020” finantsvahendeid koolide renoveerimiseks või uute hoonete ehitamiseks. Sellest meetmest küsib Türi vald Türi Põhikooli ehituseks 5 199 649,47 eurot toetust (taotlusel on kaks ringi, ollakse esimeses etapis). Meetme oodatav tulemus on nüüdisaegsed õppetingimused, õppepindade optimeerimine ning demograafiliste muudatustega arvestamine.

Demograafiliste muudatustega arvestamist näidatakse Käru ja Laupa kolmanda kooliastme sulgemisega. Õppepindade optimieerimist (ruutmeetrit õpilase kohta) näidatakse uue põhikooli hoone ehitamisega, gümnaasiumi toomisega praegusesse algklasside majja ning otsusega, et Tolli tänava koolihoone pole tulevikus hariduse andmiseks ette nähtud (mis tühja hoonega edasi teha, seda vallavalitsus ei tea).

Hetkeks kui enamik vallavolikogu komisjone eelnõud arutas, ei olnud toimunud ei Laupa ega Türi Ühisgümnaasiumi (Käru info mul hetkel puudub) hoolekogude koosolekuid. Ehk teemat polnud arutatud lastevanemate, õpilaste ja õpetajatega.

Kurb, et Laupa kooli hoolekogu toimub 25. aprillil, ehk 1 päev enne volikogu istungit. Eriti kurvaks muudab asjaolu, et Laupa kooli direktor on volikokku valitud IRLi nimekirjas (teatavasti peaks käima valla juhtimine nii, et olulisemad otsused tehakse enne vallavalitsuses või volikogus otsustamist koalitsiooni ühisel koosolekul, seega olema kõigile IRLi ja Reformierakonna liikmetele teada ning heakskiidu saanud).

Kolm asja, mis mind tugevalt häirivad:

  1. Määrus, mille järgi raha jagatakse on vastu võetud 26.11.2015, ehk Laupa ja Käru (haldusreformi arvestades, vb oli Kärul 5 kuud aega, kuigi ühinemisel IRLi vallavanem Elari Hiis pidi olukorraga kursis olema) inimeste ning volikoguga oli aega rääkida rohkem kui 2 aastat!!
  2. Türi vallal puudub täielikult hariduspoliitika ja nägemus, kuidas midagi juhtuma peaks. Otsust ei tehta mitte valla hariduselu planeerides, vaid rahastamise määruse järgi. Täiesti uskumatu! See ei tähenda, et määruse mõte vale oleks, kuid vale on see, mis on ainukeseks otsuse aluseks.
  3. Türi vallavolikogu on pandud fakti ette kus nö süüdi jääb volikogu – otsustada on võimalik kas raha põhikooli ehitamiseks mitte taotleda või teha otsus ilma hariduselu tulevikku analüüsimata, sulgedes Laupa ja Käru kooli kolmanda kooliastme.

Mäletate, viimaste valimiste aegu kiitles Kaia Iva, et enamus Türi haridusasutuste juhtidest on IRLis? Viitasime juba toona olukorra tõsidusele. Nimelt, kui asutuste juhid koonduvad ühte erakonda, hakkab see kogu valla elu pärssima. Antud juhul koolijuht ei taha oma erakonna plaane kritiseerida jne.

Pilt: www.maaleht.ee

Türi Põhikooli uue hoone asukoht. Kui uue hoone asukoht otsustati, olin ma Väätsa vallavanem ja kõiki tagamaid ei tea. Vallavanem Pipi-Liis ütles, et see on rahvaküsitluse otsus ja nii peab olema. Heakene küll. Mis aga asja juures murelikuks teeb on teadmine (info HTMist), et kui põhikooli hoone tänasesse gümnaasiumihoonesse tehtaks näeb väidetavalt rahastaja seda mõistlikuma ruumikasutusena ja tõenäosus raha saada on suurem (taotlejaid on ca 30, raha saab umbes 7-11 projekti). Volikogu eelarve- ja arenduskomisjonis sain vastuse, et kui vald raha ei saa ja peaks ise põhikooli uue hoone ehitust rahastama, siis järgmised 10 aastat Türi vallas midagi muud ei ehitata, isegi uut spordihoonet mitte, raha lihtsalt pole. Võta või jäta. Volikogu peab tegema põhjalikult kaalutlemist vajava otsuse puuduliku eeltöö ja info pealt rahastamistaotluse esitamise viimasel hetkel. Riskid on üpris suured!

Taoline pealiskaudsus, volikogu ja volikogu esimehe halbadesse olukordadesse asetamine, juhtub hoolimata sellest, et IRL on võimul ainult ja ainult Reformierakonna armust. Türi poliitiline olukord on täpselt selline, et Reformierakond on võtmetähtsusega jõud volikogus. Kõik, mida nad nõuaks, kõik mida nad tahaks, peaks koalitsioonipartner kuulda võtma. Arusaamatu ongi – kas nad ei räägi üldse valla juhtimises kaasa või on nad koalitsioonis, kus neist midagi ei sõltu?