Türi vallavalitsuse politiseerimine

Endise Käru vallavanema Elari Hiisi jaoks eraldi töökoha loomine Türi vallavalitsuses, Isamaa ja Respublica Liidu sisemine võimuvõitlus ning koalitsioonipartneri Reformierakonna jõuetu roll selle pealt vaatamisel, tekitavad kogu türi valla tuleviku osas muret.

Olukorda, kus Türi vallavalitsusse loodi ametikoht selleks, et erakonnakaaslane tööle võtta, võib nimetada lauspolitiseerimiseks. Taolist üleolevat avaliku võimu ärakasutamist heidetakse tihti ette Tallinna linnavõimule. Ilmselt on juhtunud sama Türil, kus IRL on liiga kaua valda juhtinud, mugavaks ja julgeks muutnud ning neil kipub tekkima arvamus, et Türi kuulubki neile ja omavolitsemine on lubatud.

Arvasin, et minu mõtlemine on liiga rikutud, et IRL nii alatult käituma ei hakka, et “oma mehele” ametniku töökoha loob. Ma eksisin. Tegelikult paistis kogu skeem kohe välja ja kuigi olime volikogus vastu algsele ideele, siis tagant järgi tarkus on see, et oleksime pidanud jõulisemalt sekkuma.

Vallavalitsuse algne ettepanek oli luua ametniku koht, mille nimetus oleks abivallavanem. Igas teises suuremas omavalitsuses ei ole abivallavanem ametnik, vaid poliitiline ametikoht, mis tuleb ja läheb koos vallavanemaga. See on nii Paides, Järva vallas, Tartu ja Pärnu linnas, peaaegu igal pool. Abivallavanema koht luuakse neis valdkondades kus võimu teostav koalitsioon on seadnud prioriteedid ning soovib oma eesmärke ellu viia. Täiesti normaalne ja kõigile arusaadav lähenemine, mida oleksime opositsioonina kindlasti toetanud, väljendasime seda ka volikogu istungil.

Pärast mõningast arutelu volikogus otsustati ametikoha nimetus muuta abivallavanemast vallavanema abiks. Nimetuse järgi referent, kuid töö sisult mitte tippametnik, kuhu ametikoht struktuuris paigutati, vaid pesuehtne valdkonna juht.

Kogu politiseerimise skeemi toetas tõsiasi, et Elari Hiis kinnitati eelmise aasta lõpus vallavalitsuse liikmeks ja ühtlasi vallavanema asendajaks. Esiteks on praeguse võimukoalitsiooni tava, et kõik vallavalitsuse liikmed on ühtlasi vallavalitsuse töötajad. Teiseks ei saa vallavanemat asendada inimene, kes ei tea mis igapäevaselt majas toimub, juba ainuüksi see viitas, et Elari Hiis peab vallamajas tööle asuma.

Milles on mure? Mure seisneb selles, et ametnik ei lahku koalitsiooni muutudes, vaid on kinnitatud põhimõtteliselt igaveseks oma tööpostile. Vallavanema vahetudes pingestavad aga poliitilised ametnikud kogu valla juhtimist, kuna oht kahe erineva juhtimisnägemuse põrkumiseks on suur. Arvan, et ma ei pea põhjendama mis on halba selles, kui avaliku raha eest luuakse võimul oleva erakonna liikmele ametniku töökoht!

Üks põhjus, miks poliitilist abivallavanema töökohta ei loodud, peitub kindlasti ka IRLi sisemises võimuvõitluses. Nimelt on selge, et vallavanem Pipi- Liis on valinud taktika, kus kedagi temaga samaväärsele positsioonile ei lasta. Ametniku tasandil olevad alluvad, isegi kui nad on sinu erakonnakaaslased, ei saa nautida vallajuhtimisest tulenevat populaarsust. Keegi ei kasva üle pea, seega puuduvad konkurendid. Iseenesest on minu jaoks endine Käru vallavanem Elari Hiis mõistlik ja võimekas inimene, ei saa tema kohta midagi halba öelda ja eks IRLi Türi pool mõistab seda samamoodi ja näeb ohtu endale. Seda enam võib tunduda alandav, et sellise tasemega mees paigutatakse ametnikuks mille nimetus on vallavanema abi ning mängitakse poliitiliselt auti (sõnum Käru inimestele).

Kurb on see, et IRLi sisesed mängud mängitakse avaliku rahaga, luuakse poliitilisi ametniku kohti ning muudetakse kogu vallajuhtimist järjest segasemaks. Selle kõige juures on kannatajaks heausksed inimesed. Näiteks need ülejäänud, kes sellele ametikohale kandideerisid ja tõsimeeli uskusid, et neil on lootust. Nad muudeti ühe erakonna mängukanniks, kelle kattevarjus vormistati eelnevalt tehtud põhimõttelist otsust.

Türi valda ei juhi IRL üksi, olulise mõjuga koalitsioonipartner on Reformierakond. Arvestades kogu seda politiseerimise protsessi, saab tekkida vaid kaks küsimust. Esiteks, kas Reformierakond üldse on kursis millega vallavalitsus tegeleb? Kahjuks pole ühtegi Reformierakonna liiget vallavalitsuses, mis tähendab, et igapäevaküsimused, mis aga annavad otsustamisel infoeelise, lähevad neist mööda. Arvestades kohtade arvu volikogus, siis peaks õigustatult abivallavanema ametikoht kuuluma hoopis Reformierakonnale!? Ei oskagi pakkuda, miks jõuhooba omavad reformierakondlased selles küsimuses eemale jäid. Häid inimesi on neil kindlasti võtta, näiteks Koigi endine vallavanema Margo Hussar, kes pidi tööd nüüd Raplast otsima või Reformierakonna nimekirjas hea tulemuse teinud Kristina Gudinas.

Teine küsimus võiks olla, et kui Reformierakond teadis sellest plaanist, siis miks sellisel politiseerimisel üldse lastakse toimuda?

Muideks, võimu hoidmiseks sobivad sellised skeemid hästi, ma ei taha kellegi pädevust kahtluse alla seada, antud juhul ainult politiseerimise vaatenurgast vaadates võiks küsida kui palju on veel Türi vallal juhtivaid ametikohti, kus olevad inimesed ei ole seotud võimul oleva erakonnaga? Isegi kui on võimalus rahulikult ja viisakalt luua vallavanema kõrvale abivallavanem või kaks, betoneeritakse oma inimesed ametnikuna isikkoosseisu, olgu selle põhjuseks erakonnasisene rivaalitsemine või teadlikult valitud taktika. Olen varasemalt juba viidanud, et selline sõltuvusahel kus juhid ja juhtivametnikud on peamiselt ühe erakonnaga seotud, pidurdab kogu omavalitsuse arengut, sest kuidas sa ikka parteikaaslast tema laiskuses või rumaluses korrale kutsud.