Väätsa Põhikooli 275. juubelil öeldud mõtted

/Kõne Väätsa Põhikooli 275. aastapäeva aktusel vilistlastele ja kooliperele/

Maailm muutub, tehnoloogia areneb ja nõuab keerulisemaid oskuseid. See on meie igapäevaosa teaduses, meelelahutuses, kodus ja töökohtadel. See kõik juhtub ka Väätsal. Näiteks võib siinkohal tuua Väätsa Agro, kes mitte ainult ei kasuta kõige uuemat tehnoloogiat, vaid kasutab teadmisi, mis aitab tavalisi igapäevategemisi targemalt ja efektiivemalt teostada.

Teine hea näide saab olema kooli kõrvale kerkiv Väätsa eakatekodu. Tark maja, mis säästab ja toodab energiat. Maja, mis monitoorib igat oma liigutust ja millelt saavad tulevikus õppida nii üliõpilased kui ehitajad. Väätsa saab osaks teadustegevusest ja innovatsioonist.

Kõige selle aluseks on haritud inimeste olemasolu. Nii jõuamegi täna siia, Väätsa Põhikooli. Kuigi aastaid on kooli nähtud ainult haridusasutusena, on kool midag palju enamat, seda eriti sellises väikses ja armsas kohas nagu Väätsa.

Kool on kogukonna süda. Kool saab endas ühendada vanad ja noored, traditsioonid ja muutused, kohaliku kultuuri ja identiteedi, ettevõtjad, need, kes on huvitatud enese teadmiste täiendamisest ja need, kellel on teadmisi, mida jagada.

Ühiskonna vananemine, inimeste lahkumine maapiirkondadest, seab tingimuseks just taolise kooli olemasolu. Kooli, mis ühendab kogukonna ja suudab neid järske muutuseid tasandada.

Täna on Väätsal Järvamaa suurim ja parim maapõhikool. Aastakümneid on selle nimel tööd tehtud. Ma tänan kõiki varasemaid koolijuhte, õpetajaid, vallavanemaid ja õpilasi. Eriti soovin aga tänada tänaseid õpetajaid, kes on näidanud juba praegu üles valmisolekut, minna kaasa muutustega, mida tingib ühiskonna areng ja infotehnoloogia kasutuselevõtt.

Täiesti kindlalt, on Väätsa Põhikool, täna Järvamaa hariduses digirevolutsiooni eestvedaja. Me kasutame IPade kolmes viimases klassis, meil on Eesti üks parim E- twinningu mentor ja Järvamaa aasta õpetaja 2014  Anneli Tumanski. Tänu sellele ka arvestatav kogemus rahvusvahelises koostöös. Oleme aastaid praktiseerinud robootikas ja täna kujundatakse meil nägemust tulevikukoolist, mis asub võistlema parima idee, tiitli eest.

Aina põnevamaks aga läheb. Kooli arengukava tegemise algusfaasis, ei uskunud ma veel ka ise, et Väätsal on tõeliseks digirevolutsiooniks sellised eeldused. Ma ei mõtle mitte ainult infotehnoloogia suuremat kasutusele võttu, vaid innovatsiooni eestvedamist õppetöös. Midagi, mida tulevikus võiks kõik Eesti ja terve maailma koolid kasutada.

See kõik võtab aga aega ja vajab tõsist eestvedamist. Sellepärast soovin juba praegu, öelda suured tänud muutuste eestvedajale- direktor Enn Lehtpuule. Tänan.

Lugupeetud vilistlased. Te kõik olete jaganud selle kooli rõõme ja valusid. Palju on teie arengusse panustatud. Lubage, mul nüüd midagi tagasi küsida. Mitte raha, vaid siin majas kõige hinnatumat resurssi- teie teadmisi ja oskuseid. Eelpool nimetatud eesmärke, oleks raske saavutada ilma teie osaluseta.

Meile teeks rõõmu teie valmisolek arengu teemadel kaasa mõelda, kui jagaksite oma teadmisi külalisõpetajana või pakuksite välja praktika või praktiliste tegevuste võimalusi. Olge julged seda võimalust kasutama, haarake minu, direktori või ükskõik kelle varrukast ja teeme asja ära!

Kinnitamaks vallavalitsuse ja vallavolikogu toetust, ette võetud infotehnoloogiliste sammude elluviimisel, on mul hea meel öelda, et kingime koolile juubeli puhul ühe Eestis veel haruldase õppeseadme. See on algklassidele mõeldud interaktiivne laud, tuhandete õppeprogrammidega individuaalseks ning grupiõppeks.

Kui aga meie aruteludes peaks selguma, et mõni muu seade oleks algklassidele vajalikum, siis võib need 6500 eurot hoopis teistesse seadmetesse investeerida.

Palju õnne!

Vaata kindlasti ka juubelikontsertlavastust, Väätsa TV lindistus https://www.youtube.com/watch?v=B0kSXfr7kp8