ELU LÄBI TEGEVUSTE

TEGEVUSED, MIS MIND LÄBI ELU ON KUJUNDANUD, RÄÄGIVAD MINUST PALJU ROHKEM KUI TAVALINE CV

07/2022 – … Eesti Vabariigi siseminister

02/2022 – … Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees

02/2020 – 07/2022 Riigikogu Kaitseliidu toetusrühma aseesimees

10/2019 – 07/2022 Riigikogu taastuvenergia toetusrühma esimees

07/2019 – 07/2022 Riigikogu ametiühingute toetusrühma aseesimees

06/2019 – 07/2022 XIV Riigikogu koosseisu liige, põhiseaduskomisjoni aseesimees, Euroopa Liidu asjade komisjon

05/2019 – 02/2022 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees

11/2018 – 11/2019 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Omavalitsuskogu, esimees

10/2017 – … Türi vallavolikogu, vallavolikogu liige, revisjonikomisjoni esimees (kuni 08/2019), eelarve- ja arenduskomisjoni liige

11/2013 – 11/2018 Väätsa Vallavalitsus, vallavanem

11/2016 – 6/2017 Tallinna linnavolikogu, linnavolikogu liige

05/2016 – … Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Järvamaa piirkond, juhatuse esimees

06/2013 – 2015 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Meesühendus asutajaliige, juhatuse esimees

01/2012 – 01/2014 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkond juhatuse liige

01/2012 – 04/2013 Tallinna Linnavolikogu, SDE fraktsiooni nõunik

05/2011 – 05/2013 Noored Sotsiaaldemokraadid, president

08/2010 – 12/2011 Tallinna Linnavalitsus, abilinnapea nõunik

01/2010 – 06/2010 Eestimaa Rahvaliit, Volikogu aseesimees ja juhatuse liige

09/2008 – 06/2010 Eestimaa Rahvaliit, Tallinna Linnaühenduse juhatuse esimees, Rahvaliidu volikogu liige

2/2020 – … Kaitseliit, leitnant

01/2019 – 11/2019 Kaitseliidu kool, kompaniiülema kursus

09/2011 – 05/2012 Kaitseliidu Kool, rühmaülema kursus/ lipnik

09/2009 – 05/2010 Kaitseliidu Kool, jaoülema kursus / nooremseersant

02/2009 – 02/2012 Kaitseliidu Tallinna Malev, Akadeemilise Malevkonna juhatuse liige

09/2008 – 03/2016 Kaitseliidu Tallinna Malev, Akadeemilise Malevkonna Tallinna Ülikooli rühma pealik

09/2002 – 05/2003 Eesti Kaitsevägi, ajateenistus Kaitseväe Logistikakeskuse Tagalapataljon, staabikaitse, kapral

08/2010 – 05/2012 SA Tallinna Tudengipäevad, programmijuht

10/2008 – 10/2010 Eesti Üliõpilaskondade Liit, vilistlaskogu juhatuse liige

08/2008 – 03/ 2009 Tallinna Ülikooli Üliõpilaskond, järelevalve komisjoni esimees

08/2008 – 08/2014 MTÜ Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud, nõukogu liige

02/2007 – 03/2008 MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit, liikmete nõunik

11/2006 – 04/2007 MTÜ Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud, juhatuse esimees

05/2005 – 05/2007 Tallinna Ülikooli Selts, Tallinna Ülikooli asutamine, vilistlaste ja toetajate koondamine

04/2004 – 06/2008 Tallinna Ülikooli Üliõpilaskond, juhatuse liige / juhatuse esimees / volikogu spiiker / järelevalve komisjoni esimees

05/2005 – 06/2006 MTÜ Üliõpilasesindus, juhatuse esimees

05/2005 – 06/2006 Eesti Üliõpilaskondade Liit, volikogu liige

volikogu liige / Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna esindamine

12/2004 – 09/2006 Tallinna üliõpilaskonnad “Ühikad Korda!“ kampaania projektijuht / Nelja üliõpilaskonna töögruppide koordineerimine, meediaga suhtelmine, ministritega kohtumiste ettevalmistamine, läbirääkimiste juhtimine, meedia monitooring, erinevate huvigruppide kaasamine ja mõjutamine

04/2004 – 05/2007 Tallinna Ülikooli senat (nõukogu)

11/2003 – 10/2007 Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituut, üliõpilasnõukogu „KeRe“ asutajaliige, juhatuse esimees

06/2003 – 12/2006 MTÜ Ökoskaudid, revisjonikomisjoni esimees

02/2003- 08/2013 Eesti Skautide Ühing, Erna Matka staabi liige/ peakorraldaja

01/2001 – 02/2002 MTÜ Rävala Skautide Malev, maleva staabi liige, programmijuht

5/2016 – 10/2019 Politsei- ja Piirivalveamet, abipolitseinik

2/2014 – 1/2019 Lõuna – Järvamaa Koostöökogu, juhatuse liige

11/2013 – 11/2018 Järvamaa Omavalitsuste Liit, aseesimes, haridus- ja noorsookomisjoni aseesimees

11/2010 – 09/2011 Eesti Noorteühenduste Liit, revisjonikomisjoni liige

03/2010 – 08/2011 Eesti Noorteühenduste Liit, Järvamaa noortekogude mentor

03/2008 – 08/2008 Kodanikuliikumine „Päästkem Eesti Metsad“, juhatuse liige

11/2007 – 01/2011 Kodanikuühiskonna Sihtkapital, nõukogu liige

02/2007 – 02/2008 Harjumaa noortekogu liige

11/2006 – 05/2008 Tallinna noortenõukogu Tallinna noortevolikogu loomise töögrupi liige