15 000 TASUVAT TÖÖKOHTA

Terve inimpõlv on valitsus ja vaba turg meelitanud inimesi lahkuma oma kodukohast ja kolima pealinna. Meile on sisendatud, et see on paratamatus..

Eesti väikelinnade ja maapiirkondade põhiprobleem, miks inimesed lahkuvad, on madal palk või oskustele vastavate töökohtade puudus.

Jätkuvalt on igal aastal sunnitud paar tuhat inimest jätma töö pärast oma sünnikodu ja asuma elama Tallinna või selle lähiümbrusesse. Lähima 15 aastaga teevad seda veel kümned tuhanded pered, kasvatades Kuldse Ringi elanike arvu 53 000 inimese võrra – see on rohkem, kui Võru, Viljandi ja Paide linnatäis rahvast KOKKU!

Paneme üheskoos sellele protsessi seisma! Teeme Eesti väikelinnadesse ja maapiirkondadesse juurde 15 000 tasuvat töökohta.

Eraldame igale vallale ja linnale väljaspool kuldset ringi selleks 5 miljonit, kokku 350 miljonit eurot Euroopa Liidu raha. Kas seda on palju või vähe? Võrdluseks – valitsus kavatseb ainuüksi Tallinna haigla uue hoone ehituseks anda 380 miljonit eurot Euroopa raha. Kas terve Eesti elukeskkonna säilitamine pole sama palju väärt, kui üks haigla pealinnas??

Senised riiklikud programmid pole suutnud protsesse pidurdada. Näiteks Kirde- ja Lõuna Eesti uute töökohtade programm on kõigest 1,48 miljonit eurot, millega luuakse 360 uut töökohta – seda on aga vähe!!.

Pealtnäha on Eesti maapiirkonnad saanud eurovahendeid ka varem aga see on võimetu vastu panna valesti jagatud euromiljarditele. Üleriiklikud toetusmeetmed ei suuda arvestada kõigi kohapealsete erisustega. Uuringute järgi loovad need hoopis regionaalset ebavõrdsust ja rohkem raha koondub kuldsesse ringi. Kui eurorahale peavad samadel tingimustel konkureerima projektitaotlustega Tallinna ettevõte kellel on teadmiste ja raharessurssi rohkem ning ääremaa ettevõte, koondub kahjuks raha rohkem Tallinna. Harjumaa ainuüksi loob aga Eesti rikkusest SKPst 64% ja saab veel võimendust.

Valitsus soovib nüüd algaval uuel euroopa eelarve perioodil sama viga korrata 4 miljardi euro jagamisel.

Tõmbame sellele pidurit! Aita meil suunata eurorahast väike osa – 350 miljonit eurot, Tallinnast välja ja luua 15 000 tasuva töökoha Eesti väikelinnadesse ja maapiirkondadesse.

Jaga seda üleskutset, paku välja mida sinu koduvallas 5 miljoniga teha tuleks, et uusi töökohti tekiks ja olemasolevatel palk tõuseks.

Küsimustik asub siin