Lauri Läänemets: miinimumpalk peab olema vähemalt 600 eurot

otsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimehe Lauri Läänemetsa kinnitusel peab miinimumpalk kerkima järgmisel aastal vähemalt 600 euroni.

"Alampalga määr ei tohi süvendada ebavõrdust, vaid aitama inimesi nende elujärjes edasi. Eestis on ligi 100000 inimest, kelle sissetulek sõltub kas
otseselt või kaudselt palgakokkuleppest," ütles Läänemets. Ta pidas kahetsusväärseks, et tööandjad ja ametiühingud ei jõudnud alampalga osas
kokkuleppele, mistõttu oli vajalik pöörduda riikliku lepitaja poole.

"Eesti ei saa endale põhjendamatult madalaid palkasid lubada. Iga inimene väärib õiglast töötasu ja kui Euroopas on ametiühingute eesmärgiks, et
miinimumpalk oleks 60 protsenti riigi keskmisest palgast, siis Eestis ei jõuta kokkuleppele isegi 40 protsendi osas," rääkis Läänemets. Alampalk peab tema hinnangul olema vähemalt 600 eurot, mis moodustab tänasest keskmisest palgast 40 protsenti.

"Mõeldamatu on, et samal ajal kui püüame hoida pensione 40 protsendil keskmisest palgast, tuleb igapäevaselt hommikust õhtuni tööd tegevalinimesel leppida vähemaga. Palk on ka väärikuse küsimus," lausus Läänemets.