Õpetajate kiire palgatõus peab tulema, muidu meil pole enam peagi õpetajaid

Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri on välja öelnud: meie õpetajad saavad peagi otsa!
* Eesti õpetajate palgad on OECD 28 riikide seas täpselt eelviimasel kohal.
* Ka täna jätkuvad koalitsiooniläbirääkimised eestikeelsele haridusele ülemineku osas. Sisuliselt on meil põhimõtteline ühisosa olemas: alushariduses eestikeelsele õppele üleminek 2024/25. õppeaastast ning üldhariduses 2026/27. õppeaastast alates esimesest klassist.
Sotsiaaldemokraatide jaoks on ja jääb oluliseks saavutada läbirääkimistel õpetajate palgatõus. See on eduka ülemineku eelduseks olukorras, kus õpetajaid niigi napib. Õpetajate palk peab tõusma 120 protsendini eesti keskmisest, sellega ei kannata oodata.
Riigikontrolli prognoosi kohaselt jõuab lähiaastatel pea 40 protsenti tänastest õpetajatest pensioniikka. Kui me aita oma õpetajaid juba praegu, siis pole meil tulevikus enam kedagi aidata. Kannatavad haridussüsteem, õpilased, lapsevanemad ning Eesti haridus ja edukas tulevik tervikuna. Voltri viidatud risk, et meie üldhariduse kvaliteet kukub USA tasemele, on reaalne väljavaade, mitte hirmujutt.
Eeskätt kannatavad õpetajate puuduses maapiirkondade koolid ja sealne hariduse kvaliteet. Noored pered lahkuvad ning see võimendab veelgi ääremaastumist.
Sotsidele on õiglane palk väärikuse küsimus. Tasemel ning motiveeritud õpetajateta kuivavad kokku kõik senised Eesti edulood. Seepärast ei saagi eestikeelsele haridusele üleminekut “kuidagi ära teha” ilma õpetajate palgatõusuta.