HIRM KABALA KOOLI ÜMBER

Mind tõukas kirjutama Kabala poolt tulevad signaalid, millest üheks osaks tundub olevat kokku lubatud roosa manna, teisalt paistab hästi läbi viidud poliittehnoloogiline valimiseelne operatsioon võistlevale meeskonnale jalg taha panna juba enne starti. Olgu kuidas on, kuid mõned valearusaamad on vaja ümber lükata ja ühtlasi kasutan juhust rääkida hariduselu pikematest väljavaadetest.

Olgu alustuseks ära öeldud, et olen terve oma elu hariduse usku olnud ja 19 aastat erinevates rollides sellesse panustanud. Maailmavaateliselt peavad sotsiaaldemokraadid ühiskonna edu aluseks haritud inimest, parempoolsed, näiteks IRL, oskavad kindlasti hinnata hariduse olulisust, kuid ei sea seda ettevõtlusest tähtsamaks (kui neid kahte vägivaldselt kõrvutada), vähemalt pole seda Eestist tehtud. Juhtimise loogikates on sama – meie jaoks inimene eelkõige, parempoolsetel exeli tabel ja kulude kokkuhoid.

Kabala kandis on millegipärast levima läinud jutt, et Sotsiaaldemokraadid ja seda ka minu isikus, soovivad ilmtingimata Kabala kooli sulgeda. Suletakse kool, läheb järgi ka kooliga koos mõisas tegutsev lasteaed.

Vale! Meil ei ole ühtegi sellist programmilist või sisekaemuslikku mõtet. Teades, et viimasel ajal on tihti Kabalas ringi käinud Türi vallavanem ja aktiviseerunud sellel teemal teised tema mõttekaaslased, võiks neid ju kahtlustada, kuid kui pole näinud, siis näpuga näidata ei saa. Sama kehtib ka meile suhu pandud sõnade kohta.

Esiteks peaks olema mingi põhjus ja koht kus üldse Kabala kooli teemat räägiti, et jutul kindel alus oleks. Mõtleme. Ainuke võimalus on üle aasta kestnud ühinemisläbirääkimised, uue eelarvestrateegia ja arengukava koostamine. Kuna läbirääkimised olid üles ehitatud selliselt, et iga osapool markeeris omale olulisema, mitte ei teinud ettepanekuid teise omavalitsuse haldusala muudatuste osas, siis võis ainukesena Kabala kooli teema tõstatada Türi esindaja ise. Kuna see, millest laua taga räägiti, tunduks nüüd liivakastis märja liiva ümber teineteisele näpuga osutamisena, siis ei hakka ma meile tutvustatud exeli tabeli mõtlemisest rääkima. Tähtis on ära öeldud – Kabala kooli plaan sulgeda ei ole.

Küll aga soovin kõiki hoiatada, kes arvavad, et piisab lubadusest kool alles hoida. See aitab ainult neljaks aastaks, järgmiste valimisteni. Küsimus ei ole mitte ainult Kabala kooli väiksuses, vaid Türi valla eelarvevõimekuses ning muudatustes hariduse jaoks antavates toetustes. Selles osas peaks aus olema ja julgema rääkida.

Nimelt annab riik omavalitsustele raha valemi järgi, milles on koefitsient. Türil on 1,32, Väätsal 1,92 ja Käru vallal 2,01. Täna antakse Väätsa ja Käru kooli kohta oluliselt rohkem raha õpetajate palkadeks kui Türi praeguste koolide kohta. Haldusreform külmutas praeguse rahastamise süsteemi, kuid aastate pärast need koefitsiendid muutuvad. Riik on rahastamise üles ehitanud nii, et sundida omavalitsusi haridusvõrku korrastama ja koole liitma. Mõistõttu võime tulevikus rääkida Türile antava haridustoetuse vähenemisest ca 120 000 euro võrra.

Seega on Kabala kooli puhul hoopis kõige olulisem küsimus – mis juhtub tulevikus, kui haridustoetus tugevalt väheneb. Tore oleks kuulda, kas näiteks IRLil on oma plaan selle kohta (loodan, et see ei sarnane praeguse vallavalitsuse Türi Ühisgümnaasiumi plaanile, kus oodatakse kuni riigigümnaasium valmis saab, vaadates kui palju parematest õpetajatest ja õpilastest sinna läheb ning siis mõeldakse edasi).

Rääkides Kabala koolist, siis peituvad lahendused pigem tavapärasest teistsugusemal lähenemisel. Ma pean silmas päris ehtsat kogukonnakooli. See tähendab, et kooli juhivad ja täidavad sisuga kohalik kogukond ja vallavalitsus koos. Tihti peitub paljude inimeste suures tahtes rohkemat, kui ükskõik milline vallavalitsus välja suudaks mõelda. See ei ole sugugi kerge väljakutse ja seda ei suuda teha igaüks, ammugi vallavalitsus, kellel pole siiani olnud sisulist visiooni valla koolivõrgu arengusuundade kohta. Võib – olla on lahendusi veel, neid aga ei saa minu korterist, arvuti tagant välja mõelda, seda tuleb koos pusida. Tegelikult oleks pidanud seda juba ammu tegema, kui rahvastikuprognoosid õpilaste arvu vähenemist näitasid ja enne, kui kool tasalülitamiseks teise kooliga ühendati (näiteks Väätsal võtsime asja õigel ajal käsile. Julgen öelda, et kuigi maavanem ja paljud teised ennustasid Väätsa kooli kiiret lõppu, on olukord täna pigem vastupidine).

Mis puutub aga lasteaeda, siis selle säilimise osas on sotsidel kindel seisukoht alati olnud – lasteaed on ja jääb kodukoha juurde, ükskõik kui suur või väike ta ei ole. Ei pea muretsema suureks jääva maja pärast, sest võib – olla on lahenduseks uue hoone ehitamine (kuid sellisel juhul tuleb mõisa säilitamiseks sinna otstarve leida). Täpselt nii nagu sotsiaaldemokraadid Säreveres plaanisid, projekteeriti lasteaed, kuid elu läks nii, et võim vahetus. IRL vaatas exeli tabelit ja läinud see lasteaed oligi!