KUI VÕIMALIK, MUUDAKS KUTSEKOOLIDE OMANIKE RINGI

Riigihalduse minister Mihhail Korb, kohtudes Järvamaa omavalitsusjuhtidega, pakkus ühe riigireformi võimalusena välja võimaluse kutsekoolide üleandmiseks omavalitsustele.

Järvamaa sotsiaaldemokraatidega arutasime seda mõtet ja leidsime, et Järvamaale mõeldes tasub mõttega edasi minna. Järvamaa ettevõtjate poolt on mitmeid näiteid kus maakonnas vajatakse teatud täiendõpet, kuid kahjuks seda kutsehariduskeskus pakkuda ei saa. Samas istub omavalitsuste, st maakonna esindaja, kutsekooli nõukogus millel võrreldes varasemaga erilist mõju enam otsustusprotsessidele pole. Otsustab pigem HTM ja kutsekooli juhtkond. Iseenesest ei ole see halb, sest hoiab näiteks ära kõrvuti maakondades samade erialade õpetamise jne. Küll aga on kohalike võimalused haridust, kui olulist hooba mis kohalikku tööjõuturgu mõjutab, suunata väike.

Muideks, me ei arva, et omavalitsused peaks olema kutsekoolide omanikud, pigem kaasomanikud või kaasotsustajad.

Foto: Kuma.fm

Omanike ringi peaks pigem kaasama ettevõtjad, kuna kutsekool ei oma päris ülikooli rolli hariduse pakkumisel ja õppekavad peaks pigem tööturu vajadustest lähtuma. Tööturuvajadusi tunnetavad omal nahal hästi aga ettevõtjad, kuigi riigi poolt käivitatud hariduse ja tööturu vajadusi jälgiv ning prognoose tegev süsteem OSKA on hea ning toimib partneruluses ettevõtjatega. Omanikeringi kuulumine aga võiks muuta mõned protsessid kutsehariduses kiiremaks kuna omaniku huvi on suurem ja sellest sõltub omaniku kasum, mis riigi või kohaliku omavalitsuse puhul alati nii ei ole. Teisalt on tegemist ka kindlustundega, mis võib parandada haridussüsteemi ja kutsekoolide omavahelist koostööd ja võib-olla tuua kaasa ka uusi investeeringuid haridussüsteemi.

Tänases Järva Teatajas sain Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktorilt päris terava vastukaja, nu, et valimised tulemas. Praegu oli teema algatajaks pigem minister, kuid muretsema ei pea. Mul on valimimsteks kutsekaga kindlasti häid mõtteid 🙂

Kirjutan lehte vastulause oma mõtetest ja riputan selle ka siia blogisse.