Erinevad nägemused, erinev tulevik

Ummisjalu ujula ostmine, kiirkorras otsused kooli kolmandad astmed sulgeda, populistlikult kaunis eluaseme soetamise toetus, otsus Türi Ühisgümnaasium sulgeda kui õpilaste arv alla saja väheneb, otsus Väätsa eakate kodu müüa jne. See kõik on juhtunud vähem kui aastaga. Kõlab nagu majanduslangus, kuigi kõikjal majandus kasvab. Võim ei ole ka vahetunud – jätkuvalt juhib Türi valda pikalt võimul olnud koalitsioon – Isamaa, Reformierakond ja Keskerakond.

Aasta tagasi toimunud valimiste tuhinas ei pannud ma vist hästi tähele teiste erakondade valimislubadusi, sest selliseid mõtteid ma ei mäleta. Aga see on juba minu viga. Vaevalt, et 7 aastat valda juhtinud erakondadele kõik praegu ja korraga üllatusena tuleb.

Sotsiaaldemokraadid ei ole volikogus selleks, et vastu hääletada, enamasti me seda ka ei tee. Kuid ei maksa loota, et kiidame vaikides heaks rumalused või elanike huve kahjustavad otsused! Seisame alati sirge seljaga põhimõtete ja unistuste eest, millesse usume.

Unistused ja plaanid võivadki olla erinevad. Meenutan, et rohkem kui aasta tagasi nimetasime Türi valla suurimad väljakutsed. Nende seas on haridusuuendused ja koolidele suurema arengutoe pakkumine, tasuvam ja inimese oskustele vastav töö, kogukondade võimestamine ja koos tegemine, Türil toimuva ja kuvandi muutmine selliselt, et see meelitaks rohkem noori peresid siia elama ning eakatele võimaluste loomine.

Türi ujula 1980ndatel, väljanägemiselt selline millisena ta ehitati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selle asemel, et kooliastmeid sulgeda ning nimetada kooli liiga suureks kuluks eelarves, prooviksime me muuta iga kooli omanäoliselt huvitavaks, paindlikuks ja õpilast toetavaks. Kui meie eakate inimeste arv kasvab, siis hooldekodu müümise asemel, toetaksime eakate vabatahtlikku tööd, looksime päevakeskuse ja parandaksime liikumisvõimalusi.

Annaksime kogukonnale hoovad rohkem oma elu korraldada. Muudaksime koos inimestega Türi Eesti esimeseks päris jalgrattalinnaks, roheliseks, innovatiivseks, turvaliseks. Inimeste fantaasia on piiritu, teotahe kõikvõimas. Kui me kõik midagi koos teeme ja sellesse usume, siis muudame valla kuvandit paremini kui ükskõik millise kampaaniaga.

Selle asemel, et 15-20 inimese vahel aastas 100 000 eurot jagada, tegeleksime päris muredega, miks noored siit ära lähevad või miks elama ei tulda. Tegeleksime sellega, siin leiduks rohkem tasuvat tööd, et inimesed saaksid oma oskuseid ja haridust Türi vallas rakendada. Selleks toetaksime kutsehariduse paindlikkust luua kiirelt õppekavasid, kui ettevõtjad vajavad. Katsetaksime programmiga – 100 andekat Türi noort valda tagasi. Koondaksime rohelise energia- ja energiasäästu kompetentsi, et kohapealsed ettevõtted saaksid areneda ja töökohti luua.

Need on täiesti erinevad nägemused Türi vallast ja seetõttu meie arvamused volikogus ka põrkuvad. Demokraatias ongi nii. Koalitsioon teostab võimu ja opositsioon teostab kontrolli võimul olijate üle. Koos pakutakse lahendusi, kuid lahendused võivad olla täiesti erinevad.

Meil on teotahet, usku, nägemus ja nooruslik meeskond, vastukaaluks väsimusele, ideede puudusele ja  kõigiga seotusele. Ma loodan, et igas Türi valla külas, alevikus ja linnas on inimesi, kes meiega kaasa mõtlevad ja soovivad, et ilusate sõnade taga oleks palju tööd ja pingutusi. Kuid seda kõike ei saa teha üksi. Tulge kampa ja mõtleme koos, teeme koos!

Kes aga on huvitatud arutama minuga, kui vallavolinikuga, Türi valda puudutavatel teemadel, siis olete lahkesti palutud rahvaga kohtumisele 6. novembril kell 18:00, Türi linnas, Vaksali kohvikus.

 

Ilmus Türi Rahvalehes november 2018