Raha, mis jääb Väätsa Prügila müügist saamata

AS Väätsa Prügila nõukogu ja juhatus on otsustanud müüa prügila kõik varad Ragn Sells tütarettevõttele OÜ R-S Valdus. Kuigi Väätsa Prügila aktsiad kuuluvad kolmele Järvamaa omavalitsusele, teostatakse prügila müüki (varade võõrandamise teel) ilma kohaliku volikogude otsuteta, mis on vastuolus avaliku vara võõrandamise põhimõttega. See tähendab, et ettevõttest jääb alles vaid keha, ilma sisuta.  Jätkuvalt on kahe ettevõtte vahel sõlmitud müügileping salajane ja kehtiv, hetkel ootab kogu protsess konkurentsiameti kooskõlastust.

Mõned inimesed, kes 30 leheküljelist lepingut näinud, on mälu järgi lepingu sisu avanud. Kuna mul ei ole põhjust nende jutus kahelda, siis on meil veidi infot, mille põhjal arvutusi teha.

Pilt: www.prygila.ee

Väätsa Prügila suurim aktsionär on Türi vald omades 40,88% aktsiatest, tema kannul Paide linn 38,55% ja kõige väiksem omanik Järva vald 20,58%.

Väidetavalt kujuneb keeruka hinnavalemi järgi Väätsa Prügila varade maksumuseks 1- 1,3 miljonit eurot. Varad müüakse ja müügist saadav tulu jääb tühja keha – AS Väätsa Prügila arvele. Olgem positiivsed ning usume, et müügist saadakse võimalikult palju, ehk 1,3 miljonit eurot. Varade müügilt maksab Väätsa Prügila käibemaksu, antud juhul kokku 260 000 eurot, jagamiseks jääb 1 040 000 eurot. Seega võiks müügitulu jaguneda omavalitsuste puhul järgnevalt: Türi vald 425 152 eurot, Paide linn 400 920 eurot ja Järva vald 214 032 eurot.

Kui arvate, et sellised summad omavalitsuste kontole neile kuuluva vara eest laekuvad, siis eksite. Sest toimus mitte aktsiate, vaid varade müük. Kui omanikud tahavad raha kätte saada, võetakse see välja dividendidena. Kuna müük toimub eeldatavasti aastal 2018 ja prügila juriidilise kehaga on veel mitmeid toiminguid vaja teha, jõutakse dividendide maksmiseni 2019. aastal. See tähendab juhatuse, nõukogu jt kulude jätkumist. 2017. aasta majandusaruande põhjal võime arvestada ca 85 900 euroga. Järgi jääb 954 100 eurot.

Üllatus, üllatus, sest valitud skeemi puhul ei ole ka see lõplik summa, mis jagamisele läheb. Eesti Vabariigis tuleb dividendide väljamaksmisel maksta 25% tulumaksu ehk 235 275 eurot, see tähendab, et omavalitsused saavad kogusummas 708 925 eurot. Kindlasti ei ole ka see veel kõik, sest tulevad ettevõtte likvideerimisega seotud kulud, hüvitised juhatusele jne. Kuna neid summasid ei tea, siis jäägu nad praegu arvutusest välja aga ca 30 000- 50 000 eurot kindlasti.

Lõplikult võiks Türi valla kontole laekuda 289 808 eurot, Paide linnale 273 290 eurot ja Järva vallale 145 896 eurot.

Taaskord, kuna ma ei ole lepingu sisu näinud, siis ei oska öelda, millega lepingus täpselt arvestatud on, kuid raske uskuda, et kirjeldatu on hinnavalemis. Eelpool tehtud arvutustest aga nähtub, et juhul kui prügila varade müügihind on 1,3 miljonit eurot, tähendab hetkel valitud varade võõrandamise viis ca 371 175 eurot Järvamaa omavalitsuste kahjuks. Arvestuslikult jääks Türil saamata 151 736 eurot, Paidel 143 087 eurot ja Järva vallal 76 388 eurot.

Rahanumbrid on vaid üks argument, miks prügila müük peaks toimuma aktsiaid müües. Võib juhtuda, et mõned numbrid peaksid olema teised, kuid põhimõte ja suurusjärgud jäävad samaks. Loodan, et asjaosalistest keegi lükkab need arvutused ümber. Loodan, et ma eksin. Kõige tähtsam kogu juhtumi juures on, et sõlmitud leping avalikustataks vähemalt Järvamaa volikogude liikmetele ning volikogud langetaksid otsuse, kas ja kuidas prügila müüa.