Türi finantsvõimekusest – lubatud järg Rahvalehe arvamusloole

See postitus on juunis ilmunud Türi Rahvalehe arvamusloo jätk. Tihti juhtub, et lehte ei mahu kõik mõtted ära, siin on aga ruumi piiramatult.

Pikema sissejuhatuse teemasse leiab eelmisest postitusest. Lühikese kokkuvõttena näeb vallavalitsuse poolt volikogule esitatud arengukava ja eelarvestrateegia ette 2019. aasta lõpuks laenukoormus täis võtta ning seejärel hakkama saamiseks kärpida, koondada, ümber struktureerida.

Alustuseks pean ütlema, et planeeritud investeeringud on pigem olulised (Türi Põhikooli uus hoone, esmatasandi tervisekeskus, Türi spordihoone jne) ning väiksemaid rahalisi kulutusi on arengukava tegevuskava osas kümneid ja kümneid. Tõsi, viimased sõltuvad edaspidi konkreetse aasta eelarvest, hetkevõimalustest ja olukorrast ning mõni vb ka projektidest. Püüan pigem vaadata suurt pilti ja puudutada kas olulisemaid või suuremaid investeeringuid.

Aru saamiseks tuleks koos vaadata nii arengukava kui eelarve strateegiat. Arengukavas on summa ja aasta, eesmärgid ja tegevused konkreetsemalt ära toodud, eelarve strateegias on valdkonniti kõik kokku võetud, saab üldpildi ning arusaamise mis tegelik seis on.

Nõrgad kohad:

HARIDUS (arengukava 3.3 ja tegevuskava 3.4). Hariduse tänav 3 õppehoone kohandamine gümnaasiumihariduse hooneks (aastad 2021/22). Teatavasti tegi volikogu hiljuti otsuse, et hiljemalt aastaks 2022 suletakse kahes koolis (mõeldi siis Käru ja Laupa põhikoole) kolmas kooliaste ning gümnaasiumi tänane Tolli tänava hoone jäetakse tühjaks ja gümnaasium kolitakse Hariduse tänavale. Vana koolimaja kohendamine gümnaasiumile vastavaks maksab umbes 500 000 eurot, seda summat ei ole aga tegevuskavas ega eelarve strateegias. Sain volikogus vastuse, et summat ei ole, kuna kavatsetakse teha projektirahade eest. Kaheldav, sest:

  • hetkel ühtegi sellist meedet pole kust raha küsida
  • 2021 on uus EL rahade periood, esiteks ei jõuta selleks ajaks rahastusmeetmeid veel avada ning teiseks teame juba praegu, et Eestile antavat raha kärbitakse, seda eelkõige ehituste osas
  • omaosalust pole samuti planeeritud
Tegevuskava kus puuduvad summad gümnaasiumi hoone ehituseks

Probleem seisneb selles, et kui me praegu ei planeeri gümnaasiumile raha eelarvesse ja järgmisel aastal laenukoormuse maksimumini viimne, siis milliste rahade eest tegelikult 2021/22 töid teostatakse? Füüsiliselt lihtsalt pole sellel hetkel ei raha ega võimalust ka laenu võtta! Tundub, et siin on arvestatud vana hea plaaniga kus gümnaasiumil lastakse lihtsalt hääbuda ning 2022 polegi vaja mingit hoonet korrastada, pigem suletakse see, mis alles jäänud.

Haridusasutuste õpikeskkonna tõstmine – inventari ja õppevahendite soetamine (aastas 26 000). Tegemist nö investeeringu rahaga, osa vajadustest tuleb koolide enda eelarvetest. Küll aga on 26 000 eurot armetult vähe. Ainuüksi Väätsal oli IT seadmete eelarve 13 000 euro kandis. Türi 7 kooli vahel jagades teeks umbes 3700 eurot kooli kohta. Hiljem kirjutan hariduse olulisusest valla eelarve suurendamisel, tänased summad seda aga ei võimalda.

KULTUUR (arengukava 3.5, tegevuskava 3.5.4). Väätsa kogukonnakeskuse (rahvamaja) ehitus. Planeeritud 300 000 eurot. Ühinemislepingu järgi oli ette nähtud 2018. aasta, mille tõttu võib ennustada, et järgmisel aastal kuni 50 000 eurot ehitus kallim, see viivituse hind tuleks kindlasti lisada, vastasel juhul rikume Väätsa kogukonnaga tehtud kokkulepet.

Tegevuskavas on investeeringud teedesse pea olematud võrreldes vajadusega

ELUKESKKOND (arengukava 3.1 ja tegevuskava 3.1.4) Valla teed. Aastal 2019 planeeritud investeeringuid 300 000, 2020/21 null eurot ja 2022. aastal 150 000 eurot. Tegelikkus on selline, et vallavalitsuse hinnangul vajavad teed igal aastal 1 miljon investeeringuid, et taset hoida. Ilmselgelt on teid, mille taset keegi hoida ei taha, sest nad on täiesti korrast ära, sellised teed vajavad kohest investeeringut 5 miljonit eurot. Eelarvestrateegias on teede olukord katastroofiline. Mõistan, et sellist raha, mida vajame, pole kuskilt võtta, kuid midagi tuleb ette võtta, sest sellise plaani juures lagunevad ka tänased rahuldavas korras olevad teed täielikult. Minu teada ei järgi eelarvestrateegia ka ühinemislepingut, mille järgi kõige suuremad summad pidid teedesse minema varasemas Türi piirkonnas.

TULUD

Eelarvestrateegia investeerimistegevus 3.3. (tabel 4) näeb 2020 aastal ette põhivara müügi 1,1 miljoni euro eest. See siin on näide eelarvestrateegias toodud edaspidistest tegevustest (põhitegevuse kulud 3.2) nigela eelarvepositsiooni parandamiseks. Teiste seas planeeritakse müüa Väätsa Eakate Kodu, sest hooldekodu teenuse osutamine ei ole seadusega ette nähtud omavalitsuse kohustus. Julgen nimetada seda rumalaks mõtteks, sest finantsiliselt on see vallale kahjulik, pärast laenude tagasimaksmist toob asutus igal aastal 100 000 + eurot tulu, lisaks parandab valla laenuvõimekust (eelarve ca 350 000 eurot).

Eelarvestrateegias ette nähtud põhivara müük, nende seas Väätsa Eakate Kodu

Kogu arengukava ja eelarvestrateegia suurim mure ei seisne aga selles, kuidas kulutada, vaid kust tulevad tulud. Selle kohta selget plaani Türi vallavalitsusel täna ei ole. Ei ole ka volikogus ja pole ma näinud, et seda oleks kasvõi üks kord kuskil arutatud. Võib öelda, et arengukavas on igasugu mõtteid ja ka ilus koolimaja meelitab inimesi elama ning makse maksma, kuid sisuliselt tähendab see, et plaani ikkagi pole.

Ühtpidi on küsimus juhtimises (IRL ja Reform on Türi valda juhtinud nüüdseks 7 aastat), volikogus õnnestus meil kultuuri ja noorsootöö teemade osas teha otsus, et vähemalt korra aastas toimub volikogus neil teemadel arutelu. Haridus, teed jne on aga siiani komisjonide teema, kogu volikogu jaoks plaani pole. See ongi pooleldi kummitempli värk, sest volikogu arutab ainult eelnõusid mis vallavalitsus arutamiseks saadab, oma algatused ja valdkondades suundade määramine, jäävad sellisena aga kesiseks või olematuks. Proovime mõned algatused ka siin teha.

Nüüd natuke valla tulubaasi suurendamisest. Kõige olulisem on töökoht. Siin elaval inimesel peab olema tööd, see töö peab olema kõrgelt tasustatud -sisuliselt on see ainuke võimalus tulubaasi suurendamiseks. Töökoha olemasolu ja uute tekkimine sõltub järjest rohkem aga oskustega tööjõust. Tehnoloogia muudab varsti pea iga töö olemust või loob uusi töökohti. Paljudel on küll oskused, kuid selliseid töökohti ei pruugi enam palju olla- vaja on uusi oskuseid. See tähendab, et vaja on õppida.

Kui Järvamaal oleks võimalik omandada kutsehariduskeskuses teatud ITga seotud oskuseid saaks näiteks EASiga kokku leppida, et pakuvad ka meie maakonda välisinvesteeringu tegijatele. Meil on põhikoolide võrgustik, koolid mis on tühjad õhtuti, nädalavahetustel ja suvel. Miks mitte tuua osa koolitusi läbi nende inimestele lähemale, et ei peaks Tallinna või Tartu sõitma. Isegi ülikoolide loenguid on võimalik ülekandena nõndaviisi pakkuda. Töötukassal on miljonid kasutamata raha, mis on mõeldu töötava inimese koolitamiseks – organiseerimise küsimus ainult.

www.kutsekoda.ee

Eelarvestrateegias tuleks unustada Väätsa eakate kodu müük, suurendada investeeringuid haridusse, panustada tugevalt täiskasvanuharidusse ning võtta 3 miljonit laenu ning investeerida see 1- 2 aasta jooksul teedesse. Loomulikult eeldab see teatud ümbermängimisi planeeritud tegevustes, kuid on võimalik, kasvõi selle arvelt, et praeguses eelarves ei ole arvestatud tulumaksu protsendi ja tasandusfondi suurenemisega järgneval kahel aastal. Väätsa Soojuse põhja laskmisega kaotati täielikult vallas taastuvenergia kompetents, siin tuleks aga just panustada, sest nii praeguse kui järgmise perioodi EL rahasid selles valdkonnas saab olema palju. Lisaks on roheline energia see, mis aitab ettevõtlusele maapiirkonnas kaasa, linnas lihtsalt pole biokütust või ruumi päikesepaneelidele. Loomulikult tuleb vallavalitsuses juhtimisambitsiooni tõsta, sest näiteks 6,6 miljonist Järvamaale mõeldud piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest, suutis Türi taotluse esitada vaid 7,7% rahale, enamus voolab kenasti Paidesse.

Sisuliselt on Türi vald jätkusuutmatu, kulgeb vaikselt, tehakse mis peab, mõnes valdkonnas (sotsiaal) tehakse kohe väga tublilt ja eeskujulikult aga see ei päästa meid sellest, et eelarvesse laekub raha vähe, kuna tööd tegevate ja makse maksvate elanike arv on väike ning sellest, et lähitulevikus jäävad paljud pensionile ning olukord läheb veel hullemaks. Praegu peaks pingutama ja päris tõsiselt, kui ära väistakse, siis teatepulk kohe järgmise kätte, see puudutab meid kõiki!