Türi vallal lagi käes – jälle kärpida vs tulude otsimine

Vallavalitsus esitas volikogule Türi uue arengukava ja eelarvestrateegia, mis peaks nüüd kõigile valla kodulehel arvamuse avaldamiseks kättesaadavad olema. Kuigi arengukavas on palju plaane, on eelarvestrateegia see, mis neile kriipsu peale tõmbab – raha lihtsalt ei jätku.

Strateegias öeldakse, et 2019. aasta lõpuks on Türi valla finantseerimisvõimekus ammendunud. Maakeeli seletades – ei saa rohkem laenu võtta investeeringuteks. Selline tulemus saavutatakse, kui ehitatakse Türi linna spordihoone, põhikooli hoone, tervisekeskuse hoone ja rekonstrueeritakse Wiedemanni elamu. Lisaks on strateegias veel mõned väiksemad objektid ja tehtavad tööd, osaliselt haldusreformi rahade eest.

Kui teil tekib nüüd küsimus, et kuidas siis rekonstrueeritakse valla teid, milleks on vaja miljoneid või kas renoveeritakse veel mõni koolimaja, siis ärge muretsege, ka selleks pakutakse lahendusi. Mõned suurepärased näited lahendusvariantidest: valla hallatavate asutuste reorganiseerimine; valla poolt võetud kohustuste, mis ei ole seadusega pandud, vähendamine; valla poolt osutatavate teenuste, toetuste, dotatsioonide vähendamine; valla asutuste struktuuri optimeerimine – üle vaadatakse haridusasutuste võrk ja suletakse III kooliastmed. Otsetõlkes – Türi valla jätkusuutlikkus kavatsetakse saavutada kärpides, koondades, vähendades.

Murettekitavad lahendused, kas pole? Pealegi ei ole lõputu kärpimine võimalik, sest ühel hetkel jõutakse punkti, kus kärpimise tulemusena vähenevad tulud. Näiteks kui sulgeme mõne kooli, võib see kaasa tuua noorte perede lahkumise, see omakorda aga tulumaksu vähenemise eelarves.

Pilt: maaleht.delfi.ee

Selle asemel, et pealt vaadata valla elujõulisuse hääbumist ja planeerida järgmisi kärpeid, vajab Türi konkreetset plaani, mille peamine eesmärk on välja rebida olukorrast, mis tulevikus näib aina hullemaks minevat.

Valla võimekus kasvab ainult siis, kui suurenevad elanike sissetulekud. Pakun selle saavutamiseks mõned mõtted:

  1. Ettevõtluse arendamine ja elukestev õpe. Mõlemad on omavahel tihedalt seotud. Reeglina peetakse ettevõtluse toetamise all silmas tootmismaad, kommunikatsioone, kiireid planeeringuid. Arvestades, et töö iseloom muutub kõigis valdkondades (näit keerulisema tehnoloogia kasutamine tööstuses), on ettevõtjate suurimaks mureks hoopis oskustega tööjõu puudus. Kui keegi tahab Türi valda töökohad rajada, siis kindlasti vaadatakse, kas siin ka vajlike oskustega töötajaid leidub. Õppimisvõimalused tuleb inimestele lähemale viia, kättesaadavamaks teha, ilma kolledžita saaksime tahte korral isegi kõrgkoolidest loengud meieni tuua ja raha.. isegi see on osaliselt olemas.
  2. Ettevõtlusliku ökosüsteemi loomine. Innovatsiooni, juhtimiskompetentside kasvatamise eelduseks on hariduse ja ettevõtluse sidumine. Seda tõestavad uuringud ja näited välismaalt, kus võimalikult palju haridusasutusi, teadust ja ettevõtlust koondatakse ühte piirkonda. Meie ideaal oleks kutsehariduskeskus, gümnaasium, koostöö kõrgkoolidega, ettevõtted ja maakondlik arenduskeskus. Türi on selleks liiga väike- koostöö koht, sest kriitiline arv inimesi eeldab maakonda.
  3. Türi koolihariduse mõtestamine ja ümberkujundamine vastavalt õpilaste tuleviku vajadustele. Ennustatakse, et 65% tänastest töökohtadest on muutunud või kadunud selleks ajaks, kui esimese klassi õpilased tööle lähevad. Miks mitte põimida eesmärgistatult õppetöösse täna teada olevad tulevikuoskused– IT, 3D disain, taastuvenergia, suhtlemisoskused jne, mis annaks meie õpilastele eelise.
  4. Rohelise energia kompetentside väljaarendamine. Hajusamat tööstusarengut toetab tulevane rohemajandus- energeetika. Suurlinna ei saa paigutada piisavalt päikesepaneele või tuulikuid, biomassi ei tasu üle 30-50 km vedada. Roheline energia on ka üks neist valdkondadest kuhu Euroopa Liit tulevasel eelarveperioodil rahaliselt panustab.

Loomulikult võivad nende punktide asemel olla mõned teised, tähtis on aga see, et me ei tiksuks ja vaataks pealt kuidas eelarve ja selle mõjul kogu valla tegevus kokku tõmmatakse.

Kõigest kõige olulisem – Türi vallal peab olema nägemus kuhu tahame jõuda ja mida selleks teeme. Konkreetne nägemus, selline, mida iga elanik mõistab ja oskab kaasa mõelda või teha. Selline, mida iga asutuse juht tunnetab oma töös ning mis väljapoole valla piire kuvab ligitõmbavalt.

Jätkupostituse leiab siit.

 

Ilmus Türi Rahvalehes juuni 2018